Sociální a humanitární práce - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Sociální a humanitární práce

Globální problémy současného světa jako extrémní chudoba, sociální nerovnosti, válečné konflikty, přírodní katastrofy a jiné krizové situace - to jsou výzvy pro budoucí humanitární pracovníky.

Program je určený pro všechny, kdo nejsou lhostejní k dopadům neštěstí na lidská společenství a jednotlivé životy.

ilustrace - SOHUP 01

Sociální a humanitární práce je jediným programem tohoto zaměření v ČR a reaguje na požadavek humanitárních organizací na speciální a cílevědomou přípravu humanitárních pracovníků, požadavek institucí poskytujících pomoc menšinovým skupinám, migrantům či imigrantům a na Koncepci zahraniční rozvojové pomoci ČR.

Studium Sociální a humanitární práce je tříleté. Souběžně můžete studovat bakalářský program na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (program Mezinárodní sociální a humanitární práce).

Sociální a humanitární práci můžete studovat pouze v denní formě z důvodu povinné zahraniční praxe.

Nový výukový model je postavený na zkušenostní bázi, týmové práci a projektové výuce.

Praxe

Odborná praxe tvoří zhruba 30 % studia, a to zejména praxe zahraniční. Čeká vás 720 hodin odborné praxe, z toho 75 % v zahraničí, v zemích jako je Srí Lanka, Nepál, Mexiko, Ázerbájdžán, Keňa, Uganda, Peru apod. Díky praxi se seznámíte s neuvěřitelnými lidskými osudy na nejrůznějších místech u nás i v zahraničí.

SOHUP - praxe 2019 - Mexiko

Promotora Comunitaria z komunity Capitan Clavero, řeka Ucayali, Mexiko (2019)

V 1. a 2. ročníku vás čekají exkurze a praxe v zařízeních sociálních služeb či neziskových organizacích v České republice. Část praxe je řízená, tzn. vyberete si, kde absolvujete svou praxi z katalogu školou doporučených organizací a institucí. V letním semestru 2. ročníku a v 3. ročníku si už praxe volíte podle svých preferencí.

Ve 3. ročníku na vás čeká povinná tříměsíční praxe. Vybrat si můžete z téměř 40 zemí 4 kontinentů.

Výuka

Teoretické vzdělávání je doplněno netradičními výukovými aktivitami, např.:

  • Zátěžový výcvik - pomůže ověřit a podpořit vaši schopnost překonat kritické situace typické pro práci v rámci humanitární pomoci;
  • Psychosociální výcvik - pomůže vám na cestě sebepoznání, orientace v mezilidských vztazích;
  • Výcvik psychologické první pomoci;
  • Supervize;
  • Interaktivní e-learning;
  • Případové studie a simulace.

Důraz klademe také na jazykové vzdělávání, povinně vás čeká anglický jazyk a další cizí jazyk si sami zvolíte.

Volitelné předměty vám nabízíme jak u nás na Caritas VOŠ sociální, tak si také můžete vybírat z předmětů Univerzity Palackého.

 

Absolvent programu Sociální a humanitární práce

Naši absolventi jsou připraveni jak na práci sociálních, tak humanitárních pracovníků, pro sociální a humanitární práci realizovanou v organizacích, které poskytují pomoc imigrantům či menšinám na území ČR, a v zahraničí v rámci humanitární pomoci.

Absolventi programu Sociální a humanitární práce mají znalosti jednotlivých disciplín souvisejících se sociální a humanitární prací, zejména zahrnutých v minimálním standardu vzdělávání v sociální práci a standardů NOHA (Network On Humanitarian Assistance). Praktické dovednosti získávají v rámci odborné praxe v ČR i v zahraničí. Specifickým rozšířením studia je zaměření na křesťanské pojetí člověka a společnosti a na využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků.

SOHUP - absolvent Petr - Clovek v tisni

Caritas mě nejvíce ovlivnila ve vztahu k lidem, kterým má moje práce pomoci. Za stovkami projektových žádostí, rozpočtů, tabulek, pravidel, formulářů, požadavků, indikátorů, strategií, nových trendů a dalších součástí rozvojové spolupráce je snadné ztratit zaměření na to hlavní: na člověka.

Petr (absolvent, koordinátor projektů u Člověka v tísni)

 

Jaké zkušenosti se studiem mají naši studenti a absolventi?

 

Jak se přihlásit ke studiu Sociální a humanitární práce?

Termín pro podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení je 30. dubna 2022.

Prvním krokem je vyplnění e-přihlášky. Tu pak musíte vytisknout a podepsanou společně s povinnými přílohami (úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení a lékařským potvrzením) doručit na adresu školy (nám. Republiky 3, Olomouc).

Bližší informace najdete v sekci Pro uchazečePřijímací řízení.

 

Jaký další program u nás můžete studovat?

Sociální práce - tříleté studium, denní / kombinovaná forma studia


Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena