Sociální a humanitární práce - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Sociální a humanitární práce

Globální problémy současného světa jako extrémní chudoba, sociální nerovnosti, válečné konflikty, přírodní katastrofy a jiné krizové situace – to jsou výzvy pro budoucí humanitární pracovníky.

 

ilustrace - SOHUP 01

Studium ve zkratce

Jakým výzvám budete při studiu čelit?

Rozvoj kompetencí

Během tříletého studia budete rozvíjet kompetence (znalosti, dovednosti i postoje) potřebné pro profesi sociálního a humanitárního pracovníka i pro navazující magisterské studium.

Modulová výuka – naučíte se uvažovat v kontextu

Studium je rozděleno do výukových modulů, tedy ucelených tematických celků, které zahrnují dílčí předměty.

Jak takové moduly konkrétně vypadají? Např.

  • modul Osobní rozvoj (1. semestr) zahrnuje předměty Úvod do studia, Sociologie a Propedeutický seminář;
  • modul Profesní dovednosti (1. semestr) zahrnuje předměty Informační technologie a Metody a techniky sociálního výzkumu;
  • modul Člověk a jeho vývoj (1.–2. semestr) zahrnuje předměty Zdravotní nauky, Sociologie, Psychologie a Křesťanské základy sociální práce;
  • modul Humanitární systém (3.–4. semestr) zahrnuje předměty Úvod do mezinárodního práva, Globální problémy, Úvod do mezinárodní pomoci a spolupráce a Rozvojová spolupráce;
  • modul Práce s cílovými skupinami (4. a 6. semestr) zahrnuje předměty Posouzení situace klienta, Teorie a metody sociální práce a Sociální politika.

Pokud vás zajímá, jaké moduly vás čekají, podívejte se na Studijní plán SOHUP - moduly (.pdf).

Projektová práce – posílíte své kompetence týmové práce a projektového myšlení

V každém semestru vás čeká týmové zpracování semestrálního projektu. Budete mít možnost využít kompetence, které jste získali napříč jednotlivými moduly. Hodnocení semestrálních projektů nahradí většinu jiného hodnocení (jako jsou dílčí zápočty a zkoušky).

Výcviky – poznáte lépe sami sebe a ověříte si svou schopnost překonat kritické situace

Čeká vás psychosociální výcvik, který vám pomůže na cestě sebepoznání a budete se také lépe orientovat v mezilidských vztazích. Díky výcviku psychologické první pomoci budete znát pravidla, jak poskytovat bezpečí a jaké jsou zásady komunikace s člověkem v krizi. Při zátěžovém výcviku si ověříte svou schopnost překonat kritické situace, do kterých se můžete dostat při poskytování humanitární pomoci;

Jazyky

Důraz klademe také na jazykové vzdělávání, povinně vás čeká anglický jazyk a další cizí jazyk si sami zvolíte.

Formativní hodnocení – hodnocení, na kterém se budete sami podílet

Reflektovat a hodnotit své pokroky se naučíte při práci se studentským portfoliem, které vás bude provázet celým studiem a bude pro vás užitečným nástrojem k prokazování vlastního růstu.

Portfolio studenta

Zplnomocňující přístup a samostudium – svůj rozvoj budete mít ve svých rukou

Spoluodpovědnost studenta za studium i jeho samostatnost jsou pro nás důležitou stránkou studia, a proto vás v nich podpoříme. Budete se spolupodílet na formulaci cílů vašeho učení a získáte podporu průvodce i starších spolužáků.

Citat - pruvodci

Propojení teorie a praxe

Ve výuce se budete setkávat jak s vysokoškolskými pedagogy, tak i s odborníky z praxe.

Čeká vás také 720 hodin odborné praxe, z toho 75 % v zahraničí, v zemích jako je např. Francie, Řecko, Gruzie, Ázerbájdžán, Nepál, Keňa, Srí Lanka, Mexiko, Peru).

SOHUP - praxe 2019 - Mexiko

Promotora Comunitaria z komunity Capitan Clavero, řeka Ucayali, Mexiko (2019)

V 1. a 2. ročníku absolvujete exkurze a praxe v zařízeních sociálních služeb a neziskových organizacích v ČR. Ve 3. ročníku vyjedete na povinnou tříměsíční praxi do zahraničí. Vybrat si můžete z téměř 40 zemí 4 kontinentů.

 

Kde působí naši absolventi?

SOHUP - absolvent Petr - Clovek v tisniNaši absolventi jsou připraveni na práci jak sociálních, tak humanitárních pracovníků. Někteří působí v organizacích, které poskytují pomoc např. imigrantům nebo menšinám na území ČR, jiní v zahraničí v rámci humanitární pomoci.

Caritas mě nejvíce ovlivnila ve vztahu k lidem, kterým má moje práce pomoci. Za stovkami projektových žádostí, rozpočtů, tabulek, pravidel, formulářů, požadavků, indikátorů, strategií, nových trendů a dalších součástí rozvojové spolupráce je snadné ztratit zaměření na to hlavní: na člověka.

Petr (absolvent, koordinátor projektů u Člověka v tísni)

 

 

JAKÉ ZKUŠENOSTI SE STUDIEM MAJÍ NAŠI STUDENTI A ABSOLVENTI?

 

>> Jak se přihlásíte ke studiu?

 

JAKÝ DALŠÍ PROGRAM U NÁS MŮŽETE STUDOVAT?

Sociální práce - tříleté studium, denní / kombinovaná forma studia

 


Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena