Školné - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Školné

Výše školného je stanovena na 4 000 Kč za školní rok a je splatné ve dvou splátkách (2 000 Kč za studijní období).

Termíny splatnosti

Zimní studijní období:

  • Studenti 1. ročníku - 2 000 Kč do 15 dnů od zveřejnění seznamu přijatých studentů
  • Studenti 2. a 3. ročníku - 2 000 Kč do 15. října

Letní studijní období:

  • Studenti všech ročníků - 2 000 Kč do 15. února

 

Způsob platby bankovním převodem
Číslo účtu 377830653/0300
Variabilní symbol

UČO studenta (nově přijatí studenti najdou své UČO zobrazeno OD 31. 8. ve své elektronické přihlášce)

Zpráva pro příjemce Do zprávy pro příjemce vždy napište prosím jméno a příjmení studenta.

 

Pro zahraniční platby školného:
IBAN: CZ46 0300 0000 0003 7783 0653
Swift code: CEKOCZPP
Cena: 80 EUR

 

Ve výjimečných případech může ředitel školy na základě písemné žádosti částku školného snížit.

Žádost musí být podána na sekretariát školy nejpozději do dne splatnosti školného a podložena doklady o výši příjmu.


Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena