Školné - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Školné

Výše školného je stanovena na 4.000,- Kč za školní rok a je splatné ve dvou splátkách (2.000,- Kč za studijní období).

Termíny splatnosti

Zimní studijní období:

  • Studenti 1. ročníku - 2 000,- Kč do 15-ti dnů od zveřejnění seznamu přijatých studentů
  • Studenti 2. a 3. ročníku - 2 000,- Kč do 15. října

Letní studijní období:

  • Studenti všech ročníků - 2 000,- do 15. února

 

Způsob platby bankovním převodem (upřednostňujeme)
v hotovosti v úředních hodinách na sekretariátu školy
Číslo účtu 377830653/0300
Variabilní symbol

UČO (nově přijatým studentům bude jejich UČO zobrazeno v elektronické přihlášce od 20. června 2020)


Zpráva pro příjemce Do zprávy pro příjemce vždy napište prosím jméno a příjmení studenta

 

Pro zahraniční platby školného:
IBAN: CZ46 0300 0000 0003 7783 0653
Swift code: CEKOCZPP
Cena: 80 EUR

 

Ve výjimečných případech může ředitel školy na základě písemné žádosti částku školného snížit.

Žádost musí být podána na sekretariát školy nejpozději do dne splatnosti školného.


Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena