Školné - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Školné

Výše školného je stanovena na 4 000 Kč za školní rok a je splatné ve dvou splátkách (2 000 Kč za studijní období).

Termíny splatnosti

Zimní studijní období:

  • Studenti 1. ročníku - 2 000 Kč do 15 dnů od zveřejnění seznamu přijatých studentů (po 2. kole přijímacího řízení do 16. září 2023)
  • Studenti 2. a 3. ročníku - 2 000 Kč do 15. října

Letní studijní období:

  • Studenti všech ročníků - 2 000 Kč do 15. února

 

Způsob platby bankovním převodem
Číslo účtu 377830653/0300
Variabilní symbol

UČO studenta (nově přijatí studenti najdou své UČO zobrazeno ve své elektronické přihlášce nejdříve od 2. 9. 2023)

Zpráva pro příjemce Do zprávy pro příjemce vždy napište prosím jméno a příjmení studenta.

 

Pro zahraniční platby školného:
IBAN: CZ74 0300 0000 0002 2272 2105
Swift code: CEKOCZPP
Cena: 85 EUR
Majitel účtu: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, náměstí Republiky 3, Olomouc 779 00
Variabilní symbol: UČO studenta

 

Ve výjimečných případech může ředitel školy na základě písemné žádosti částku školného snížit.

Žádost musí být podána na sekretariát školy nejpozději do dne splatnosti školného a podložena doklady o výši příjmu.


Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena