Jídelna - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Jídelna

Caritas VOŠ sociální Olomouc nabízí svým studentům denní formy studia a všem zaměstnancům možnost stravování v příjemném prostředí školní jídelny v přízemí budovy školy na nám. Republiky 3. Strávníci mají možnost vybrat si ze tří jídel, z nichž jedno je bezmasé. Objednávky a veškeré změny se provádějí elektronicky vždy do 13:30 předchozího dne.

Studentům kombinované formy studia škola nabízí možnost stravování ve školní jídelně pouze v páteční konzultační dny. Objednávky a veškeré změny se provádějí elektronicky, a to nejpozději do 13:30 předchozího dne. Stravování pro studenty kombinované formy studia není v jiných dnech možné.

Kapacita jídelny je 70 míst, obědy se vydávají v pondělí - čtvrtek od 11:15 do 13:30 a v pátek od 11:15 do 13:00.
Výdej do vlastních nádob pondělí - pátek pouze od 11:00 do 11:15.

Vstup do elektronického objednávkového systému iCanteen

Cena za oběd pro studenty denní formy studia je od 1. září 2021 40 Kč.

Jídlo se dováží ze Scolarest Hranice.

 

Dobíjení kreditu na obědy

  • Bezhotovostně

Kredit na obědy dobíjejte platbou na účet 264278639/0300.

Jako variabilní symbol uvádějte své UČO. Bez něj nemůže být platba přiřazena.

  • Údaje pro platbu ze zahraničí:

IBAN: CZ10 0300 0000 0002 6427 8639
Swift code: CEKOCZPP
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Náměstí Republiky 3, Olomouc 779 00

Jako variabilní symbol uvádějte své UČO. Bez něj nemůže být platba přiřazena.

 

Vrácení plateb za obědy

Studentům, kteří ukončili v červnu studium, bude škola automaticky vracet přeplatky za obědy v plné výši. Studentům, kteří zůstávají ve škole, bude ponechána platba na jejich kontě na měsíc září.

Případné požadavky na změny si domluvte s účetní školy Věrou Zápražnou (e-mail: vera.zaprazna@caritas-vos.cz) nebo je nahlaste přímo vedoucí školní jídelny.

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena