Harmonogram školního roku - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Harmonogram školního roku 2023/2024

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

4. 9. 2023 – CARITAS – zápis a zahájení školního roku (denní studium)
8. 9. 2023 – CMTF – zápis a imatrikulace – denní forma studia (Bc.)
15. 9. 2023 – CARITAS – zápis a zahájení školního roku – kombinovaná forma studia
16. 9. 2023 – CMTF – zápis a imatrikulace – kombinovaná forma studia (Bc.)

KONZULTACE KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA

15.–16. 9. 2023
13.–14. 10. 2023
3.–4. 11. 2023
24.–25. 11. 2023
15.–16. 12. 2023

10.–13. 1. 2024 studijní soustředění (1. a 2. ročník)

9.–10. 2. 2024
1.–2. 3. 2024
22–23. 3. 2024
19.–20. 4. 2024
17.–18. 5. 2024

ABSOLUTORIUM

8. 9. 2023 – termín pro odevzdání přihlášky k opravnému termínu absolutoria
15. 9. 2023 – termín odevzdání absolventských prací k opravnému termínu absolutoria
6. 10. 2023 – náhradní a opravný termín

13. 10. 2023 – termín pro odevzdání přihlášky k opravnému termínu absolutoria
20. 10. 2023 – termín odevzdání absolventských prací k opravnému termínu absolutoria
10. 11. 2023 – náhradní a opravný termín

31. 1. 2024 – termín pro odevzdání žádosti o změnu v zadání absolventské práce
25. 4. 2024 – termín pro odevzdání absolventské práce a přihlášky k absolutoriu
30. 5. 2024 – temín pro zadání absolvenstké práce - 2. ročník
5.–14. 6. 2024 – termín aboslutoria a státní závěrečné zkoušky

28.–30. 8. 2024 – náhradní a opravný termín

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pátek 1. 12. 2023
sobota 27. 1. 2024

28. 8. – 17. 11. 2023
Zahraniční praxe – 3. ročník SOHUP (3.C)
4. 9. 2023 9:00 CARITAS – zápis a zahájení školního roku – denní forma studia
5.–7. 9. 2023 modul Osobní rozvoj v terénu – 1. ročník SOHUP (1.C)
8. 9. 2023 9:00 CMTF – zápis a imatrikulace 1. ročníku SOPRA–PS (Bc.) a MESOHUP (Bc.)
8. 9. 2023 Termín podání přihlášek k opravnému (říjnovému) termínu absolutoria
15. 9. 2023 Termín odevzdání absolventských prací k opravnému (říjnovému) termínu absolutoria
15. 9. 2023 9:00 CARITAS – zápis a zahájení školního roku – kombinovaná forma studia
15.–16. 9. 2023 Konzultace kombinované formy studia
16. 9. 2023 8.00 CMTF – zápis a imatrikulace 1. ročníku SOPRA–KS (Bc.)
21. 9. 2023 Celodenní příprava na zahraniční praxi – 3. ročník SOPRA (3.AB)
22. 9. 2023 Celodenní příprava na zátěžový výcvik – 2. ročník SOHUP (2.C)
2. 10. – 24. 11. 2023 Praxe zahraniční mimo Erasmus – 3. ročník SOPRA (3.AB)
2. 10. – 1. 12. 2023 Praxe zahraniční Erasmus – 3. ročník SOPRA (3.AB)
6. 10 2023 Náhradní a opravný termín absolutoria
9. 10. – 1. 12. 2023 Praxe v ČR – 3. ročník SOPRA (3.AB)
9.–14. 10. 2023
Zátěžový výcvik – 2. ročník SOHUP (2.C)
13. 10. 2023 Termín podání přihlášek k opravnému (listopadovému) termínu absolutoria
13.–14. 10. 2023 Konzultace kombinované formy studia
16.–27. 10. 2023 1. praxe ZS – 2. ročník SOPRA (2.AB)
19.–20. 10. 2023 Studijní návštěva / exkurze – 1. ročník SOHUP (1.C)
20. 10. 2023 Termín odevzdání absolventských prací k opravnému (listopadovému) termínu absolutoria
30. 10. – 2. 11. 2023 CMTF – International Teaching Week
3.–4. 11. 2023 Konzultace kombinované formy studia
6.–10. 11. 2023 1. část praxe ZS – 2. ročník SOHUP (2.C)
10. 11. 2023 Náhradní a opravný termín absolutoria
v týdnu 13.–16. 11. 2023 Informační schůzka k zahraničním praxím SOHUP (2.C)
v období 13.–24. 11. 2023 Informační schůzka k zahraničním praxím SOPRA (2.AB)
20.–24. 11. 2023 2. část praxe ZS – 2. ročník SOHUP (2.C)
24.–25. 11. 2023 Konzultace kombinované formy studia
27. 11. 2023 Adventní setkání všech studentů a zaměstnanců školy
27. 11. – 8. 12. 2023 2. praxe ZS – 2. ročník SOPRA (2.AB)
1. 12. 2023 Den otevřených dveří
v týdnu 4.–8. 12. 2023 Prezentace zahraničních praxí SOHUP (3.C) - 2 dny odpoledne
v týdnu 11.–15. 12. 2023 Prezentace dlouhodobých praxí SOPRA (3.AB) - 2 dny odpoledne
15.–16. 12. 2023 Konzultace kombinované formy studia
15. 12. 2023 Adventní setkání všech studentů a zaměstnanců školy – kombinovaná forma studia
21. 12. 2023 Konec výuky zimního období
22. 12. 2023 – 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny
3. 1. – 2. 2. 2024 Zkouškové období
10.–13. 1. 2024 Studijní soustředění – 1. a 2. ročník SOPRA kombinovaná forma studia
27. 1. 2024 Den otevřených dveří
31. 1. 2024 Termín pro odevzdání žádosti o změnu v zadání absolventské práce
2. 2. 2024 Výběrové řízení na zahraniční praxe SOHUP (2.C)
5. 2. 2024 Zahájení výuky letního období
8. 2. 2024 Výběrové řízení na zahraniční praxe SOPRA (2.AB)
9.–10. 2. 2024 Konzultace kombinované formy studia
19. 2. – 1. 3. 2024 1. praxe LS – 2. ročník SOPRA (2.AB)
1.–2. 3. 2024 Konzultace kombinované formy studia
4.–8. 3. 2024 1. praxe LS – 1. ročník SOHUP (1.C)
11.–22. 3. 2024 Praxe – 2. ročník SOHUP (2.C)
22.–23. 3. 2024 Konzultace kombinované formy studia
28. 3. – 1. 4. 2024 Velikonoce
8.–19. 4. 2024 2. praxe LS – 2. ročník SOPRA (2.AB)
19.–20. 4. 2024 Konzultace kombinované formy studia
22.–25. 4. 2024 Studijní soustředění – 1. a 2. ročník SOPRA – denní forma studia
22.–26. 4. 2024 2. praxe LS – 1. ročník SOHUP (1.C)
25. 4. 2024 Termín odevzdání absolventských prací a podání přihlášek k absolutoriu (denní i kombinovaná forma studia)
30. 4. 2024 Uzávěrka přihlášek 1. kola přijímacích zkoušek
10. 5. 2024 Konec výuky 3. ročníku – denní forma studia
13.–24. 5. 2024 Zkouškové období 3. ročníku – denního i kombinovaná forma studia
17.–18. 5. 2024 Konzultace kombinované formy studia
24. 5. 2024 Konec výuky v letním období – denní forma studia
24. 5. 2024 Uzavření klasifikace všech závěrečných ročníků – denní i kombinovaná forma studia
27. 5. – 21. 6. 2024 Zkouškové období
30. 5. 2024 Termín zadání témat absolventských prací studentů 2. ročníku obou vzdělávacích programů – denní i kombinovaná forma studia
1. 6. a 3.–5. 6. 2024 Přijímací zkoušky
5.–14. 6. 2024 Absolutorium + státní závěrečné zkoušky
27. 6. 2024 9:00 Promoce – společné předávání diplomů absolventům v Arcibiskupském paláci
31. 7. 2024 Uzávěrka přihlášek 2. kola přijímacích zkoušek
23. 8. 2024 Termín kontroly splnění klasifikace za celý školní rok
27.–28. 8. 2024 2. kolo přijímacích zkoušek
28.–30. 8. 2024 Opravná, náhradní absolutoria + státní závěrečné zkoušky

 

23. 8. – 19. 11. 2021 Zahraniční praxe - 3. ročník SOHUP (3.C)
1. 9. 2021 9:00 Zahájení školního roku – denní forma studia
3. 9. 2021 8:00 CMTF zápis a imatrikulace 1. ročníku CHASOC–PS (Bc.)
3. 9. 2021 13:00 CMTFzápis a imatrikulace 1. ročníku MESOHUP (Bc.)
Příprava na zátěžový výcvik  - 2. ročník SOHUP (2.C)
10. 9. 2021 9:00 Zahájení školního roku – kombinovaná forma studia
10.–11. 9. 2021 Konzultace kombinované formy studia
11. 9. 2021 8:00 zápis a imatrikulace 1. ročníku CHASOC–KS (Bc.)

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena