Přijímací řízení - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Přijímací řízení

Nabízené vzdělávací programy

Sociální práce, 75-32-N/01, denní forma, délka studia 3 roky

Sociální práce, 75-32-N/01, kombinovaná forma, délka studia 3 roky

Sociální a humanitární práce, 75-32-N/03, denní forma, délka studia 3 roky

 

Možnost bakalářského studia

Všechny vzdělávací programy nabízené CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální Olomouc lze vystudovat souběžně na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého (CMTF UP) v Olomouci a získat tak zároveň vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.

Souběžné bakalářské studium na CMTF UP neznamená navýšení studijních povinností ani doby studia!

 

Podmínky k přijetí ke studiu

 • úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání
 • osobnostní předpoklady
 • motivace
 • komunikační schopnosti
 • patřičná úroveň všeobecných, vč. jazykových znalostí


Přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024

 • 1. kolo

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny ve čtvrtek 8. 6. 2023.

Byli jste přijati ke studiu nebo navrženi na přijetí? Přečtěte si, jak máte nyní postupovat.

 • 2. kolo (dodatečné)

Přihlášku do 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 můžete podat do 31. 7. 2023.

Přijímací řízení proběhne ve dnech 29.–30. 8. 2023.

2. kolo není určeno pro uchazeče, kteří se již účastnili přijímacího řízení na stejný vzdělávací program v 1. kole.

Vytištěnou a podepsanou PŘIHLÁŠKU a POVINNÉ PŘÍLOHY doručte na adresu školy. Uchazečem podepsaná přihláška je vyžadována v souladu s právními předpisy pro vyšší odborné školy.

Stav přihlášky popř. chybějící přílohy můžete najít ve své elektronické přihlášce kliknutím na odkaz "Informace k rozhodnutí o přijetí, termínům a zkouškám přijímacího řízení". Doručené přihlášky jsou zpracovávány postupně.

V případě zájmu o souběžné bakalářské studium na CMTF UP je nutné podat také elektronickou přihlášku do bakalářského studijního programu CMTF UP.

 

Z čeho se skládá přijímací zkouška?

Pro vzdělávací program Sociální práce - denní  forma studia

 • individuální motivační pohovor
 • písemné testy byly pro školní rok 2023/2024 zrušeny

Pro vzdělávací program Sociální práce - kombinovaná (tzn. dálková) forma studia

 • individuální motivační pohovor
 • písemné testy byly pro školní rok 2023/2024 zrušeny

Pro vzdělávací program Sociální a humanitární práce - denní forma

 • individuální motivační pohovor
 • písemné testy byly pro školní rok 2023/2024 zrušeny
 • ke studiu tohoto vzdělávacího programu je nutná znalost anglického jazyka

Jak se přihlásit ke studiu na VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE?

Vyplňte elektronickou přihlášku na webových stránkách vyšší odborné školy, vytiskněte a podepsanou doručte na adresu nám. Republiky 3, Olomouc.

Povinné přílohy:

 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (uchazeč bez maturity nemůže být přijat ke studiu)
 • lékařské potvrzení prokazující způsobilost ke studiu dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (platné pouze s textem na formuláři, který je součástí příloh v elektronické přihlášce)

Poplatek za přijímací řízení

Na Caritas VOŠ sociální neplatíte žádný poplatek za přijímací řízení.


Jak se přihlásit k souběžnému bakalářskému studiu?

Pro souběžné bakalářské studium je nutné podat přihlášku ke studiu na obě školy, které se společně podílí na výuce, tedy na CARITAS – Vyšší odbornou školu sociální Olomouc a také na Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

Elektronickou vysokoškolskou přihlášku a pokyny k bakalářskému studijnímu programu najde uchazeč na webových stránkách CMTF UP. POZOR - obě školy se v některých požadavcích při podání přihlášky liší, pečlivě tedy prostudujte a postupujte vždy dle pokynů příslušné školy.

Poplatek za přijímací řízení

V případě přihlášky k bakalářskému programu na Cyrilometodějskou teologickou fakultu hradí uchazeč poplatek za přijímací řízení podle pokynů z vysokoškolské elektronické přihlášky na účet Univerizity Palackého v Olomouci. Na Caritas VOŠ sociální další poplatek neplatí.

 

Školné

Máte nějakou nejasnost? Zkuste najít vysvětlení v rubrice " Často kladené dotazy"

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena