Přijímací řízení - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Přijímací řízení

Nabízené vzdělávací programy

Sociální práce, 75-32-N/01, denní forma, délka studia 3 roky

Sociální práce, 75-32-N/01, kombinovaná forma, délka studia 3 roky

Sociální a humanitární práce, 75-32-N/03, denní forma, délka studia 3 roky

 

Možnost bakalářského studia

Všechny vzdělávací programy nabízené CARITAS - Vyšší odbornou školou sociální Olomouc lze vystudovat souběžně na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého (CMTF UP) v Olomouci a získat tak zároveň vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.

Souběžné bakalářské studium na CMTF UP neznamená navýšení studijních povinností ani doby studia!

 

Podmínky k přijetí ke studiu

 • úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání
 • osobnostní předpoklady
 • motivace
 • komunikační schopnosti
 • patřičná úroveň všeobecných, vč. jazykových znalostí


Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

 • 1. kolo

Přihlášku můžete podat do 30. 4. 2021.

Termín přijímacích zkoušek je 1. - 3. 6. 2021.

 • 2. kolo (dodatečné)

Přihlášku můžete podat do 31. 7. 2021.

Termín přijímacích zkoušek je 24. - 25. 8. 2021.

 

 

Z čeho se skládá přijímací zkouška?

Pro vzdělávací program Sociální práce - denní  forma studia

 • Písemné testy byly pro školní rok 2021/2022 zrušeny
 • Individuální pohovor se uskuteční

Pro vzdělávací program Sociální práce - kombinovaná (tzn. dálková) forma studia

 • Písemné testy byly pro školní rok 2021/2022 zrušeny
 • Individuální pohovor se uskuteční

Pro vzdělávací program Sociální a humanitární práce - denní forma

 • Písemné testy byly pro školní rok 2020/2021 zrušeny
 • Individuální pohovor se uskuteční
 • Ke studiu tohoto vzdělávacího programu je nutná znalost anglického jazyka

 

Jak se přihlásit ke studiu na VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE?

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku na webových stránkách vyšší odborné školy, vytiskne a podepsanou doručí na adresu nám. Republiky 3, Olomouc.

Povinné přílohy:

 • Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (uchazeč bez maturity nemůže být přijat ke studiu).
 • Lékařské potvrzení prokazující způsobilost ke studiu dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (platné pouze s textem na formuláři, který je součástí příloh v elektronické přihlášce).

Doporučené přílohy:

 • Podepsaný životopis
 • Vypracované odpovědi na zadané otázky (otázky jsou součástí příloh v elektronické přihlášce)
 • Doložení dobrovolnické činnosti, doporučení, zkušeností, účastí na soutěžích, olympiádách, atd.

Formuláře pro přílohy a otázky pro písemné zpracování se zobrazí v elektronické přihlášce po zvolení vybraného vzdělávacího programu (kliknout na odkaz "Vytisknout přílohy"), nebo si je můžete stáhnout zde:

 

Jak se přihlásit k souběžnému bakalářskému studiu?

Pro souběžné bakalářské studium je nutné podat přihlášku ke studiu na obě školy, které se společně podílí na výuce, tedy na CARITAS – Vyšší odbornou školu sociální Olomouc a také na Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

Elektronickou vysokoškolskou přihlášku a pokyny k bakalářskému studijnímu programu najde uchazeč na webových stránkách CMTF UP. POZOR - obě školy se v některých požadavcích při podání přihlášky liší, pečlivě tedy prostudujte a postupujte vždy dle pokynů příslušné školy.

Poplatek za přijímací řízení

V případě přihlášky k bakalářskému programu na Cyrilometodějskou teologickou fakultu hradí uchazeč poplatek za přijímací řízení podle pokynů z vysokoškolské elektronické přihlášky na účet Univerizity Palackého v Olomouci. Na vyšší odborné škole další poplatek neplatí.

 

Školné pro školní rok 2021/2022

Máte nějakou nejasnost? Zkuste najít vysvětlení v rubrice " Často kladené dotazy"

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena