Přijímací řízení - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Přijímací řízení

Nabízené vzdělávací programy

Sociální práce, 75-32-N/01, denní forma, délka studia 3 roky

Sociální práce, 75-32-N/01, kombinovaná forma, délka studia 3 roky

Sociální a humanitární práce, 75-32-N/03, denní forma, délka studia 3 roky

Možnost bakalářského studia

Všechny vzdělávací programy nabízené CARITAS - Vyšší odbornou školou sociální Olomouc lze vystudovat souběžně na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého (CMTF UP) v Olomouci a získat tak zároveň vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.

Souběžné bakalářské studium na CMTF UP neznamená navýšení studijních povinností ani doby studia!

Podmínky k přijetí ke studiu

 • úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání
 • osobnostní předpoklady
 • motivace
 • komunikační schopnosti
 • patřičná úroveň všeobecných, vč. jazykových znalostí

Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021

1. kolo: 1. - 3. 6. 2020, přihlášku lze podat od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020

2. kolo (dodatečné): 25. - 26.  8. 2020, přihlášku lze podat do 31. 7. 2020

2. kolo není určeno pro uchazeče, kteří se již účastnili přijímacího řízení na stejný vzdělávací program v 1. kole.

Konkrétní den pro jednotlivé vzdělávací programy bude stanoven vedením školy v polovině května a zveřejněn na školním webu v aktualitách:
AKTUALITY

Vytištěnou a podepsanou PŘIHLÁŠKU a povinné přílohy ZAŠLETE PROSÍM POŠTOU. Uchazečem podepsaná přihláška je vyžadována v souladu s právními předpisy pro vyšší odborné školy.

Stav přihlášky popř. chybějící přílohy vidí uchazeč ve své elektronické přihlášce kliknutím na odkaz "Informace k rozhodnutí o přijetí, termínům a zkouškám přijímacího řízení".

Doručené přihlášky jsou zpracovávány postupně. Děkujeme za trpělivost a pochopení.

 

Elektronická přihláška zde (lze podat od 1.11.2019)

Z čeho se skládá přijímací zkouška?

Pro vzdělávací program Sociální práce - denní  forma studia

 • Písemné testy byly pro školní rok 2020/2021 zrušeny
 • Individuální pohovor

 

Pro vzdělávací program Sociální práce - kombinovaná (tzn. dálková) forma studia

 • Písemné testy byly pro školní rok 2020/2021 zrušeny
 • Individuální pohovor

 

Pro vzdělávací program Sociální a humanitární práce - denní forma

 • Písemné testy byly pro školní rok 2020/2021 zrušeny
 • Individuální pohovor
 • Ke studiu tohoto vzdělávacího programu je nutná znalost anglického jazyka

 

Jak se přihlásit ke studiu na VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE?

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku na webových stránkách vyšší odborné školy, vytiskne a podepsanou doručí na adresu nám. Republiky 3, Olomouc.

Povinné přílohy:

 • Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (uchazeč bez maturity nemůže být přijat ke studiu).
 • Lékařské potvrzení prokazující způsobilost ke studiu dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (platné pouze s textem na formuláři, který je součástí příloh v elektronické přihlášce). Pozor: Vzhledem k mimořádné situaci v ČR je možné na jaře 2020 doložit lékařské potvrzení nejpozději u přijímacího pohovoru.

Doporučené přílohy:

 • Podepsaný životopis
 • Vypracované odpovědi na zadané otázky (otázky jsou součástí příloh v elektronické přihlášce)
 • Doložení dobrovolnické činnosti, doporučení, zkušeností, účastí na soutěžích, olympiádách, atd.
 • Foto průkazkového formátu (nenalepujte na přihlášku)

Formuláře pro přílohy a otázky pro písemné zpracování se zobrazí v elektronické přihlášce po zvolení vybraného vzdělávacího programu (kliknout na odkaz "Vytisknout přílohy").

Jak se přihlásit k souběžnému bakalářskému studiu?

Pro souběžné bakalářské studium je nutné podat přihlášku ke studiu na obě školy, které se společně podílí na výuce, tedy na CARITAS – Vyšší odbornou školu sociální Olomouc a také na Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

Elektronickou vysokoškolskou přihlášku a pokyny k bakalářskému studijnímu programu najde uchazeč na webových stránkách CMTF UP (klikněte). POZOR - obě školy se v některých požadavcích při podání přihlášky liší, pečlivě tedy prostudujte a postupujte vždy dle pokynů příslušné školy.

Poplatek za přijímací řízení

V případě přihlášky k bakalářskému programu na Cyrilometodějskou teologickou fakultu hradí uchazeč poplatek za přijímací řízení podle pokynů z vysokoškolské elektronické přihlášky na účet Univerizity Palackého v Olomouci. Na vyšší odborné škole další poplatek neplatí.

 

Školné pro školní rok 2020/2021

Máte nějakou nejasnost? Zkuste najít vysvětlení v rubrice " Často kladené dotazy"

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

Úřední deska

Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena