Pro absolventy - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Pro absolventy

Našim přáním je vytvořit pro absolventy školy prostor pro:

  • navázání bližší a systematické spolupráce s naší školou (praxe studentů, lektorská činnost, finanční podpora školy a j.),
  • pravidelnou komunikaci mezi absolventy školy a vedením školy,
  • informování absolventů o dění ve škole a v sociální oblasti,
  • získávání zpětné vazby a informací o uplatnění absolventů,
  • výhledově pro vytvoření platformy v podobě diskusního fóra, kde by mohli absolventi sdílet informace.

 

Založili jsme Klub absolventů, který vám, kteří jste na naší škole úspěšně studovali, poskytuje možnost zůstat různymi způsoby v kontaktu s CARITAS - VOŠs Olomouc i po tom, jak opustíte její budovy.

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena