Online kurzy - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Online kurzy (nejen) pro obor Sociální práce

Chcete si upevnit znalosti v sociální práci mimo půdu školy? Studovat kdykoliv se vám to bude hodit, v tempu a prostředí, které vám vyhovuje? Nebo si jen chcete udělat představu o tom, jakým tématům se aktuálně sociální práce věnuje nebo co obnáší práce různých sociálních pracovníků v praxi?

Vyberte si z 90 bezplatných online kurzů, které jsme pro vás připravili ve spolupráci s dalšími pedagogy z celé ČR v rámci projektu Inovace vyššího odborného vzdělávání v pedagogicko-sociální oblasti, a pusťte se do studia.

ilustrace - studentka u notebooku

70 e-learningových kurzů je rozděleno do sekcí podle předmětů (např. Právo, Psychologie, Sociální politika nebo Teorie a metody sociální práce). V jednotlivých kurzech vás čekají prezentace, odborné články, odkazy na zajímavá videa, ale také cvičení, diskusní fóra či testy, kterými si ověříte své nabyté znalosti.

Vyberte si téma, které vás zajímá, zhlédněte kompetence sociálního pracovníka, které kurzem naplníte a ponořte se do studia!

Tato sada 10 e-learningových kurzů vám přináší vybraná témata sociální práce v angličtině, jako jsou např. Reasons for Social Work Intervention, Family and Substitute Child Care nebo Psychotherapy and Counselling in the Social Work Profession. Dva z těchto kurzů se věnují gramatice.

MOOC kurzy (Massive Open Online Course) vám mohou pomoci získat lepší představu o tom, co dělá konkrétní sociální pracovník v praxi, jak jeho práce vypadá, jaké jsou nároky na jeho znalosti a dovednosti.

Z široké oblasti sociální práce jsme pro vás vybrali těchto 10 témat:

  • Makroúroveň v sociální práci
  • Sociální pracovník a práce s ohroženými rodinami
  • Sociální pracovník ve vyloučených lokalitách
  • Sociální pracovník v sociálním bydlení
  • Sociální pracovník a oblast dluhové problematiky
  • Sociální podnikání a role sociálního pracovníka v sociálním podniku
  • Sociální práce ve zdravotnictví
  • Sociální pracovník s dětmi a mládeží
  • Management v sociální práci
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Jednotlivé MOOC kurzy jsou vystavěny na videopřednáškách a jsou doplněny odkazy na zajímavé články, publikace, výzkumy. Nechybí ani úkoly, cvičení nebo diskuse, ve kterých můžete dané téma reflektovat nebo sdílet své postřehy či názor s ostatními. Praktický rozměr tématu je podpořen rozhovory s reálnými sociálními pracovníky, kteří v dané oblasti působí. Za splnění všech úkolů získáváte certifikát o absolvování kurzu.

 

Dále můžete využít přes 100 dalších e-learnignových kurzů a MOOC kurzů, které vznikly pro obory Sociální pedagogika a Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Všechny tyto kurzy vznikly v letech 2018–2021, kdy se naše škola zapojila do projektu Inovace vyššího odborného vzdělávání. Získali jsme tak možnost vytvořit nejen výše zmíněné online kurzy, ale také připravit mnoho návrhů na zlepšení ve vzdělávání v sociální práci i příbuzných oborech (sociální pedagogika a předškolní pedagogika).

logolink OP VVV

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena