Evropské projekty - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Evropské projekty

Probíhající projekty

  • Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast

Doba realizace: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2021

Hlavní řešitel projektu: Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola pedagogická

Finanční partneři:

V rámci jednotlivých aktivit se očekává zapojení i dalších škol, minimálně VOŠSP Praha, VOŠS Jihlava a ČVUT.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052

Cílem projektu je inovace a modernizace způsobů výuky a vzdělávání na vyšších odborných školách. Konkrétními dílčími cíli projektu jsou:

  • vytvořit minimální standard pro vzdělávání v rámci zúčastněných oborů – sociální práce, sociální pedagogiky a předškolní pedagogiky, pedagogiky a tělovýchovy
  • vytvořit sady elektronických elektronických materiálů, které budou k dispozici pro výuku a studium studentů vybraných oborů
  • vytvořit sady MOOC (massive opened online course)  – interaktivních elektronických kurzů zaměřených nejenom na studenty denního a dálkového studia, ale i na širokou veřejnost
  • vytvořit návrh pro další vzdělávání lidí v oboru a pro pedagogy VOŠ
  • revize a vylepšení systémů hodnocení a praxí
  • poskytnutí vize VOV ve vybraných oborech a naplánování dalších kroků ministerstvu školství pro další rozvoj VOŠ

CARITAS VOŠs Olomouc se podílí na všech aktivitách projektu za obor sociální práce a je odpovědná za vedení a realizaci následujících klíčových aktivit projektu:

  • Aktivita č. 3: Zvyšování kvality odborného vzdělávání v oborech VOV s důrazem na tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů využitelných pro výuku odborných předmětů v oboru sociální práce.
  • Aktivita č. 4: Modernizace metod hodnocení studentů VOŠ.
  • Aktivita č. 6: Rozvoj dalšího vzdělávání na VOŠ.

Výstupy jednotlivých aktivit budou zcela zveřejněny po skončení projektu na jaře 2021.

Výše dotace: 38.216.339,62 Kč

Tříletý projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

logolink OP VVV


Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

Úřední deska

Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena