Evropské projekty - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Evropské projekty

Probíhající projekty

 • Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast

Doba realizace: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2021

Hlavní řešitel projektu: Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola pedagogická

Finanční partneři:

V rámci jednotlivých aktivit se očekává zapojení i dalších škol, minimálně VOŠSP Praha, VOŠS Jihlava a ČVUT.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052

Cílem projektu je inovace a modernizace způsobů výuky a vzdělávání na vyšších odborných školách. Konkrétními dílčími cíli projektu jsou:

 • vytvořit minimální standard pro vzdělávání v rámci zúčastněných oborů – sociální práce, sociální pedagogiky a předškolní pedagogiky, pedagogiky a tělovýchovy
 • vytvořit sady elektronických elektronických materiálů, které budou k dispozici pro výuku a studium studentů vybraných oborů
 • vytvořit sady MOOC (massive opened online course)  – interaktivních elektronických kurzů zaměřených nejenom na studenty denního a dálkového studia, ale i na širokou veřejnost
 • vytvořit návrh pro další vzdělávání lidí v oboru a pro pedagogy VOŠ
 • revize a vylepšení systémů hodnocení a praxí
 • poskytnutí vize VOV ve vybraných oborech a naplánování dalších kroků ministerstvu školství pro další rozvoj VOŠ

CARITAS VOŠs Olomouc se podílí na všech aktivitách projektu za obor sociální práce a je odpovědná za vedení a realizaci následujících klíčových aktivit projektu:

 • Aktivita č. 3: Zvyšování kvality odborného vzdělávání v oborech VOV s důrazem na tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů využitelných pro výuku odborných předmětů v oboru sociální práce.
 • Aktivita č. 4: Modernizace metod hodnocení studentů VOŠ.
 • Aktivita č. 6: Rozvoj dalšího vzdělávání na VOŠ.

Výstupy jednotlivých aktivit budou zcela zveřejněny po skončení projektu na jaře 2021.

Výše dotace: 38.216.339,62 Kč

Tříletý projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

logolink OP VVV

 • Profesní rozvoj pedagogů CARITAS II (Šablony pro VOŠ II)

Doba realizace: 1. 10. 2019 - 30. 9. 2021; prodloužena do 20. 1. 2022 (z důvodu pandemie Covid-19)

Hlavní řešitel projektu: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (výzva 02_18_063, tzv. Šablony pro VOŠ II).

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016545

Cílem projektu je podpořit profesní rozvoj pedagogů jednak prostřednictvím aktivit zaměřených na vzdělávání a profesní podporu (supervize, koučink) a podporou propojení pedagogů se světem praxe (stáže). Konkrétními aktivitami v této oblasti je např. personální podpora koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů, školního kariérového poradce či stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Celkem se v rámci projektu uskuteční 11 typů různých aktivit.

Tento projekt navazuje na úspěšně realizovaný projekt Profesní rozvoj pedagogů CARITAS, který probíhal v letech 2017–2019. Pedagogové školy tak měli možnost si některé z aktivit již vyzkoušet v předchozím projektu. Velmi pozitivně hodnocené byly zejména stáže pedagogů u zaměstnavatelů, tandemová výuka či zapojení odborníka z praxe do výuky ve VOŠ.

Výše dotace: 1.106.2014,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

logolink OP VVV

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena