Zapojte se - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zapojte se

S chutí po zkvalitňování vzdělání, které nabízíme studentům, a s úmyslem reagovat na poptávku po rozšiřování mezinárodní spolupráce, vítáme nové partnery, návrhy na zajímavé projekty, nabídky na přednášky i semináře zahraničních expertů.

Nabízíme možnosti pro:

1. zahraniční hosty – organizace přednášek, workshopů pro místní studenty i veřejnost.

Často hostíme experty v oblasti sociální i humanitární práce. Zahraničním hostům rádi zprostředkujeme návštěvu v organizacích, setkání s odborníky z praxe i kulturní program.

2. zahraniční partnery (organizace) – vítáme možnosti další spolupráce s novými i stávajícími zahraničními partnery, v oblasti studentských i učitelských stáží, společných projektů v praxi humanitární a sociální práce (např. realizace vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky, společný výzkum – analýzu potřeb atd.)

3. zahraniční partnery (univerzity) – vítáme možnosti další spolupráce s novými i stávajícími zahraničními partnery – univerzitami – v podobě uzavření bilaterálních smluv, výměny studentů i učitelů, organizace společných studijních programů, sdílení know-how a transferu inovací

4. studenty - zahraniční studenty vzhledem k velikosti školy plánujeme přijímat až v blízké budoucnosti, na zakázku jsme však schopni připravit jakýkoliv kurz pro větší množství studentů.

5. dobrovolníky – z řad studentů i veřejnosti.

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena