Aktuality - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Aktuality

Celonárodní soutěžní přehlídka odborné činnosti studentů VOŠ v pedagogicko-sociální oblasti

Celonárodní soutěžní přehlídka odborné činnosti studentů VOŠ v pedagogicko-sociální oblasti | 5.5.2020 | Akce

Aktualizace: z důvodu současné epidemie jsme nuceni zrušit původní termíny soutěže (odevzdání videí, konání slavnostního vyhlášení vítězů). Soutěž jako takovou nerušíme, s ohledem na vývoj situace Vás budeme informovat o dalším postupu.

Aktualizovaný pokyn ředitele v souvislosti s pracovní povinností studentů | 26.3.2020 | Zpráva

Protože způsob ukládání pracovní povinnosti je v jednotlivých krajích různý a podobně i zaměstnavatelé si sjednávají studentskou výpomoc nejrůznějšími cestami a formami, od dobrovolnické práce, přes pracovně právní vztahy až po uložení pracovní povinnosti, byl v zájmu vyjasnění správného postupu vydán aktualizovaný pokyn č. j. P 2020/05.

Dopis ředitele studentům k aktuální strategii školy | 24.3.2020 | Zpráva

Mnohé se v současné době vyvíjí velmi dynamicky, což vyžaduje dávku improvizace, flexibility a také trpělivosti. Velmi si vážíme aktivní pomoci našich studentů v nejrůznějších formách a tato pomoc je pro naši školu prioritou. To znamená, že má přednost před plněním školních povinností.

Zároveň všichni stojíme před výzvou, jak skloubit zvládnutí koronavirové pandemie a z hlediska školy neodepsat čas, který tomu budeme věnovat. Aktuální strategie je tedy následující: Budeme se snažit učit prostřednictvím vzdáleného přístupu, optimalizovat rozsah úkolů a jejich efektivitu. Nyní jde o to, abychom dělali maximum na tom místě, kde jsme.

Podrobněji v Dopise ředitele studentkám a studentům ze dne 23. 3. 2020.

Pomoc sociálním službám | 20.3.2020 | Zpráva

Vzhledem k současné vysoké poptávce organizací po zapojení studentů v rámci pracovní povinnosti, příp. pomoci dobrovolníků v široké škále činností, chceme na webových stránkách Caritas - VOŠ sociální Olomouc nabídnout prostor pro zveřejňování poptávek ze strany organizací.

Pokyn ředitele související s uložením pracovní povinnosti studentům VOŠ | 17.3.2020 | Zpráva

Dne 16. 3. 2020 vydal Krajský úřad Olomouckého kraje informace k zajištění pracovní povinnosti studentů v návaznosti na Usnesení vlády ČR, kterým se ukládá pracovní povinnost studentům vyšších a vysokých škol vzdělávaných v oborech pro přípravu výkonu profese sociálního pracovníka, a Doporučený postup vydaný MPSV ČR.

Na základě těchto informací:

1. CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc zašle Krajskému úřadu seznam studentů denního studia.

2. Ředitel školy ukládá studentům povinnost bezodkladného vyplnění dotazníku, prostřednictvím kterého mohou studenti sdělit své preference pro realizaci pracovní povinnosti.

3. V případě, že bude studentovi udělena pracovní povinnost, žádáme studenty o sdělení této skutečnosti tak, aby tato skutečnost mohla být zohledněna pro plnění studijních povinností.

4. Upozorňujeme studenty, že dle krizového zákona je student povinen uposlechnout výzvy k zaevidování se na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti a pokud mu bude pracovní povinnost uložena, je povinen ji vykonávat. Výjimku může udělit orgán krizového řízení (hejtman).

Vážené studentky a studenti, mimořádná situace vyžaduje mimořádná řešení. Věřím, že se nám společnými silami podaří pandemii zvládnout co nejlépe.

Mgr. Martin Bednář, Ph.D. ředitel

Podrobnější pokyny jsou uvedeny ve vnitřní směrnici "Pokyn ředitele v souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 207 ze dne 13. 3. 2020".

Pokyn ředitele v souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR | 10.3.2020 | Zpráva

V souvilosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, podle kterého se s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů ve školách a školských zařízeních, přijímá CARITAS - VOŠ sociální Olomouc tato opatření:

1. výuka bude probíhat prostřednictvím elektronické komunikace, bez fyzické přítomnosti ve škole;

2. školní jídelna a Kolej CARITAS se uzavírá;

3. praxe prezenčního studia, s výjimkou dlouhodobého pobytu v zahraničí, se ruší, praxe kombinovaného studia bude probíhat dle individuální domluvy.

Podrobnější pokyny jsou uvedeny ve vnitřní směrnici "Pokyn ředitele v souvislosti s Mimořádným opatřením MZ ČR".

Blok expertů 2020

Blok expertů 2020 | 3.2.-7.2.2020 | Akce

V týdnu od 3. do 7. února 2020 proběhne tradiční Blok expertů, jehož letošní téma zní: "Ženy, které..." Akce je určena zejména pro studenty Sociální a humanitární práce, ale je také otevřená pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti do naplnění kapacity sálu.

Nová akreditace! | 15.10.2019 | Aktualita

15/10/19 jsme dostali rozhodnutí MŠMT o zařazení nových programů Sociální práce v denní a kombinované formě do školského rejstříku. Završilo se tak tříleté úsilí o schválení nových programů a oborů v rámci vyššího odborného i bakalářského studia. Dne 10. října 2019 totiž Národní akreditační úřad rozhodl o udělení akreditace bakalářským studijním programům Sociální práce (prezenční a kombinovaná forma) a Mezinárodní a sociální a humanitární práce (prezenční forma), které uskutečňujeme ve spolupráci S CMTF UP Olomouc, a to na dobu 10 let! Od září 2020 tak začneme vzdělávat v podstatně inovovaném a věříme, že vylepšeném studiu. Deo Gratias!

Martin Bednář

Setkání tutorů, mentorů a studentů

Setkání tutorů, mentorů a studentů | 4.10.-5.10.2019 | Aktualita

4. 10. 2019 od 8:30 do 14:00 se bude konat každoroční Setkání tutorů, mentorů a studentů. Tentokrát na téma „Prvky koučinku v mentoringu“. Setkání proběhne v budově na nám. Republiky 3.

Na Caritas zavítá americká lektorka Elaine Wright z Brescia University!

Na Caritas zavítá americká lektorka Elaine Wright z Brescia University! | 1.10.-2.10.2019 | Aktualita

V úterý 1. 10. a středu 2.10. od 8:00 do 9:30 proběhnou 2 přednášky americké lektorky Elaine Wright z Brescia University (Owensboro). Tématy jsou: advokacie v kontextu mezinárodní a humanitární práce a lidská práva v charitativní práci s chudobou. Více informací najdete v příloženém plakátu.

Nalezeno: 52 záznamů   |   Stránka:

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

Úřední deska

Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena