CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

246  Dokumentace sociální práce ve veřejné správě

termín místo výuka lektor akreditace cena
6.12.2019  od 9:00 h Olomouc 6 hod. Mgr. Marika Jelínková A2019/0057-SP/VP
1.200,- Kč
 
cílová skupina

Sociální pracovníci, vedoucí pracovnícisociálních služeb.

stručná anotace

Kurz je zaměřen na problematiku evidence a zpracování poznatků z činností sociální práce a jejich následné zpracování v Jednotném informačním systému (v oblasti veřejné správy). Povinnost vést Standardizovaný záznam sociálního pracovníka je ukotvena v zákonných normách. Důležitým cílem vzdělávacího programu je objasnění vztahu zákona o archivnictví a spisové službě, správního řádu a zákonů o sociálních službách, pomoci v hmotné nouzi a vyhlášky o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka. Vzdělávací program tak prohloubí znalosti sociálních pracovníků veřejné správy v oblasti vedení spisové dokumentace.

získané dovednosti a znalosti

Lektor obeznámení účastníky s vedením dokumentace sociální práce, se zpracováním v Jednotném informačním systému v oblasti veřejné správy. Absolvováním kurzu účastník získá informace o možnostech nakládání s informacemi získanými od klientů sociálních pracovníků a jejich zpracování.

poznámka

Seminář má také udělenou akreditaci MV ČR: AK/PV-53/2019 a AK/VE-34/2019.

přihláška
přihláška