CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

233  Specifická témata praktické krizové intervence

termín místo výuka lektor akreditace cena
8.9.2020-16.2.2021  od 9:00 h Olomouc 90 hod. PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
Mgr. Jan Soldán
2017/0249-SP
12.800,- Kč
 
cílová skupina

Sociální pracovníci.

stručná anotace

Kurz Specifická témata praktické krizové intervence je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích, zejména v sociálních službách, k rozšíření jejich vědomostí a dovedností týkajících se krizové intervence s nejčastějšími cílovými skupinami sociálních služeb. Účastníci se budou zabývat poskytováním krizové intervence u dětí a jejich rodin, mladistvých klientů, seniorů, osob s postižením, dlouhodobě nezaměstnaných, obětí domácího násilí, u osob se sebevražednými sklony, lidí s duševním onemocněním, dále krizové intervence u hromadných neštěstí, autonehod a živelných katastrof.
V kurzu je využíváno metod frontální výuky, instruktáže a diskuse. Dále jsou aplikovány metody týmové práce, práce s modelovými situacemi, brainstorming. Kurz poskytuje zkušenost s průběžnou intervizí vlastní práce v rámci krizové intervence. Vzdělávání poskytuje tým zkušených lektorů, kteří se zaměřují na problematiku jednotlivých specifických témat. Po absolvování kurzu se účastník bude orientovat v specificích práce s nejrůznějšími cílovými skupinami klientů krizové intervence.
Podmínkou pro vstup do kurzu je absolvování základního kurzu/kurzů v krizové intervenci v souhrnném rozsahu min. 40 hodin nebo započatý terapeutický výcvik.

získané dovednosti a znalosti
poznámka

Kurz proběhne v těchto termínech: 8.-9.9.; 29.9.; 8.-9.10.; 18.-19.11.; 8.12.2020; 21.-22.1.; 2.2.; 16.2.2021 (vždy od 9:00 - 16:00).

Lektoři:

PhDr. Marie Marečková, Ph.D., Mgr. Jan Soldán, MUDr. Kamil Janhuba, Vítězslav Vurst B.Th., Mgr. et Mgr. Soňa Pančochová, Mgr. et Mgr. Drahomír Ševčík, PhDr. Daniela Vodáčková, Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník, MUDr. Richard Zajíc
 

přihláška
přihláška