CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

241  Osobní hranice pracovníka a jak s nimi pracovat ve prospěch všech

termín místo výuka lektor akreditace cena
4.6.2020  od 8:30 h Olomouc 8 hod. PhDr. Marie Marečková, Ph.D. A2019/0029-SP/PC/VP
1.200,- Kč
 
cílová skupina

Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci.

stručná anotace

Seminář se zabývá otázkami reflektování hranic a práce s nimi u pracovníků nejen v přímé péči, ale i v kontaktu s kolegy.
Zejména v kontextu sociálních služeb je neustále tematizována rozhodující role zvládnutí vlastních hranic pracovníka. V praxi se však ukazuje, že zejména v náročných situacích (dlouhodobá práce s trpícími, lidmi bez přístřeší, minoritami, krizové a emotivní situace atd.) je zvládnutí vlastních hranic stále výzvou nejen pro začínající, ale i zkušené pracovníky.
Seminář se zaměřuje na zvědomění a posílování dovednosti práce s hranicí ve prospěch klienta, pracovníka i služby.
Cílem semináře je zmapování aktuálního způsobu práce s hranicemi, zažití si výhod a nevýhod takového nastavení a vybavení účastníků podněty pro další práci s nimi.
Přínos kurzu účastníci pocítí v přímé péči i v soukromém životě - a to v podobě větší jistoty, lepší schopnosti sebereflexe a větší pohotovosti k funkční reakci. Zaměstnavatelé mohou očekávat vyšší profesionalitu svých zaměstnanců, z čehož mohou v neposlední řadě těžit též klienti samí. Reflektovaná práce s hranicemi je základním nástrojem pro prevenci vyhoření a tedy předpokladem dlouhodobé udržitelnosti pracovníků v sociálních službách.
 

získané dovednosti a znalosti
  • Účastník zná výhody reflektované práce s hranicemi a nevýhody jejich překračování v sociálních službách.
  • Účastník se orientuje v možnostech práce s hranicemi v přímé péči.
  • Účastník umí navrhnout vhodný postup v typizovaných situacích, kdy jsou hranice pracovníka ohrožovány.
     
přihláška
obsazeno