CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

141  Komunikace není jen uměním mluvit aneb jak porozumět sobě i druhým

termín místo výuka lektor akreditace cena
18.-19.6.2020  od 8:00 h Olomouc 16 hod. Mgr. Jana Paloušková A2019/0467-SP/PC/PP/VP
2.200,- Kč
 
cílová skupina

Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb.

stručná anotace

Kurz se zaměřuje na teoretické a následně i praktické vymezení a komunikačních stylů a zásad efektivní komunikace. Účastníci získají přehled v jednotlivých formách komunikace. Získané poznatky si budou moci vyzkoušet prostřednictvím praktických cvičení, technik a vzájemných interakcí na konkrétních situacích, vytvořených na základě zkušeností a praxe z různorodých stylů komunikací využívaných v sociálních službách. Frekventanti se seznámí se základními teoriemi komunikačních stylů, budou se snadněji orientovat v jednotlivých druzích neverbální i verbální komunikace. Účastníci si rozšíří poznatky o specifický komunikační styl „transakční analýzy“. Obeznámí se se zásadami telefonické a písemné korespondence. Získají informovanost a praktickou schopnost práce s efektivní zpětnou vazbou. Seminář reflektuje i případné nejtypičtější bariéry v komunikaci, budou si moci identifikovat své vlastní přednosti a limity komunikace na případových situacích a kazuistikách. Výstupem semináře je znalost a praktická orientace v zásadách „zdravé“ komunikace napříč prostředím sociálních služeb.

získané dovednosti a znalosti
  • Schopnost reflektovat komunikační vzorce, zejména manipulativní jednání a jiné styly komunikace, které se vyskytují v sociálních službách.
  • Znalost limitů verbální a neverbální komunikace a vědomí jak této znalosti při komunikaci, schopnost využít k porozumění druhému (kolegovi, klientům).
  • Porozumění významu zpětné vazby, znalost zásad jejího poskytování.
  • Schopnost vědomě volit způsob komunikace s ohledem na situace typické v sociálních službách (stížnosti, nedostatek motivace, komunikace o osobních tématech apod.).


 

přihláška
přihláška