CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

053  Speciální techniky v sociální terapii rodin s dětmi

termín místo výuka lektor akreditace cena
11.9.2020  od 8:00 h Olomouc 8 hod. Mgr. Eva Zakouřilová A2019/0454-SP
1.200,- Kč
 
cílová skupina

Sociální pracovníci, vedoucí pracovníci v sociálních službách.

stručná anotace

Cílem vzdělávacího programu je seznámit posluchače s možností používání speciálních technik v sociální terapii rodin s dětmi. V jeho průběhu se posluchači seznámí se správnou aplikací konkrétních postupů u vybraných technik, včetně následného kvalitního vyhodnocení práce s nimi. Sociální pracovníci (případně úředníci i vedoucí úředníci sociálních odborů a odborů sociálně právní ochrany dětí) se často stávají průvodci rodiny v její krizi. Mají tak možnost vhodnými postupy a technikami nejen eliminovat řadu negativních dopadů na rodinu, ale také získávat pro svou práci i např. pro práci soudu cenné informace a poznatky. Jednotlivé speciální techniky, jež jsou pro tento vzdělávací program vybírány z různých oblastí sociální terapie, budou účastníkům vzdělávacího programu nejen vysvětleny, ale i prakticky předvedeny.

získané dovednosti a znalosti
  • Absolvent pochopí význam a přínos používání speciálních technik v sociální terapii rodin s dětmi.
  • Absolvent se seznámí s podmínkami a zásadami realizace speciálních technik v sociální terapii rodin s dětmi.
  • Absolvent se naučí konkrétním postupům při používání vybraných speciálních technik v sociální terapii rodin s dětmi.
přihláška
přihláška