CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

258  Úvod do mediační praxe

termín místo výuka lektor akreditace cena
14.-15.10.2020  od 8:00 h Olomouc 16 hod. PhDr. Lenka Poláková A2019/1029-SP/VP
2.200,- Kč
 
cílová skupina

Sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb.

stručná anotace

Kurz je určen zejména pro sociální pracovníky a nabízí seznámení s nástrojem mediace jako metody pro řešení sporů a konfliktů, s nimiž se pracovníci setkávají při výkonu své profese. Účastníci se během kurzu seznámí s teorií konfliktu, principy mediace, procesem mediace a rolí mediátora. Prostor bude věnován právnímu rámci mediace a rozdílným platformám, na kterých je v rámci ČR možno mediaci poskytovat. Během kurzu bude zaměřená pozornost na porozumění a praktické nácviky komunikačních technik užívaných v mediaci, které budou moci účastníci využívat i při jiné práci se svými klienty. Stejně tak bude kladen důraz na práci s konfliktními situacemi. Hlavním cílem tohoto kurzu je, aby účastníci dokázali mediaci rozumět, představit a nabídnout v situacích, které dokáží identifikovat jako pro mediaci vhodné.

získané dovednosti a znalosti

Absolventi se budou orientovat v teoretických základech tohoto tématu:

  • Porozumí teorii konfliktu, základům mediace, úloze mediátora a samotnému procesu mediace.
  • Budou schopni využívat tyto poznatky při praktickém představení mediace.
  • Budou schopni identifikovat situace vhodné k mediaci.
     
poznámka

Na tento seminář navazuje pokračující 3denní akreditovaný kurz Práce s emocemi a mediační techniky v praxi (v nabídce bude pravděpodobmě na podzim 2020).

přihláška
přihláška