CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

013  Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit

termín místo výuka lektor akreditace cena
8.11.2019  od 8:00 h Olomouc 8 hod. PhDr. Ivo Gabrhelík, CSc.
Mgr. Jana Paloušková
2015/1192-PC/SP/VP
1.350,- Kč
 
cílová skupina

Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb.

stručná anotace

Tento vzdělávací program se zabývá komunikací pracovníků s klienty sociální služby a způsoby přesvědčování, které k sociální práci patří. V rámci sociálních služeb je mluvené slovo hlavním nástrojem sociální práce. Zvládnutí rétoriky, argumentace a umění vytvořit důvěryhodný vztah jsou nezbytnými předpoklady pro efektivní službu. To neplatí pouze pro poradny, ale také např. pro služby pečovatelského rázu jako osobní asistence, kde pracovník má příležitost pomoci klientovi učinit důležitá životní rozhodnutí. Cílem tohoto vzdělávacího programu je pomoci účastníkům zlepšit své schopnosti k sociální práci mluveným slovem. Realizace programu zahrnuje teoretické představení a zopakování zásad rétoriky a argumentace, také kritérií pro vytváření důvěry mezi pracovníkem a klientem. Poté je prostor věnován především nácvikům typových situací podle zařazení pracovníků a jejich společné reflexi pod vedením lektorské dvojice. Program je celý koncipován tak, aby si účastníci (pomocí propojení teoretických poznatků s praktickým nácvikem) osvojili základy moderní komunikace, vyvarovali se chyb při posuzování jiných a získali další potřebné dovednosti. Absolventi budou schopni kriticky reflektovat vlastní komunikaci s klienty, dovedou pojmenovat to, co zatím znají spíše intuitivně a vzhledem k atraktivitě tématu budou připraveni se dál v této oblasti rozvíjet. Tento přístup se púoté může odrazit ve vyšší spokojenosti uživatelů služby, která s úrovní komunikace nepřímo souvisí.

získané dovednosti a znalosti
  • účastníci dovedou pojmenovat typologizované situace (konflikt, nezájem, odpor apod.) a pohovořit o způsobech jejich řešení, např. jak reagovat na tradiční námitky, jak předcházet a zmírňovat nedorozumění
  • účastníci znají argumentační fauly, dovedou si je uvědomit při řeči vlastní i druhých osob
  • účastníci se orientují v základních metodách přesvědčování, dovedou je v řeči rozpoznat i popsat, jak by je sami použili
  • účastníci dovedou lépe prezentovat sebe sama, znají své slabé stránky v oblasti prezentace
     
přihláška
přihláška