CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

175  Relaxační techniky jako jeden z nástrojů vyvažování zátěže v sociálních službách

termín místo výuka lektor akreditace cena
13.12.2019  od 8:00 h Olomouc 8 hod. Mgr. Hana Krylová, Ph.D. A2017/0412-SP/PC/VP
1.200,- Kč
 
cílová skupina

Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb.

stručná anotace

Tento seminář Vás naučí uvědomovat si zátěž a zdravým a udržitelným způsobem ji vyvažovat pomocí základních relaxačních cvičení. Zátěž má v sociálních službách mnoho forem, její důsledky jsou však podobné a přenášejí se do vztahů s kolegy a klienty. Cílem semináře proto je pomoci pracovníkům v přímém styku s klienty zvládat nejrůznější druhy pracovní zátěže právě pomocí relaxačních technik, které jim pomohou získat stabilitu, uvolnění a pohodu, tedy emoce, jejichž přítomnost je při práci s uživateli služeb vítána. Účastníci semináře si budou moci vyzkoušet různé techniky relaxace, bude jim vysvětlen princip, jak fungují, jak se na ně naladit a jak je ve své praxi využívat. Přínos tohoto semináře z oblasti duševní hygieny bude zřejmě nejvyšší pro pracovníky v aktuální zátěži, kterým přinese úlevu. Stejně dobře však může působit na ostatní pracovníky jako prevence vyhoření a dalších důsledků zátěže. Pošlete k nám pracovníky a my je naučíme efektivně relaxovat!

získané dovednosti a znalosti

Účastníci kurzu budou schopni rozpoznat na sobě zátěž a také s ní účinně pracovat pomocí relaxačních technik.

přihláška
obsazeno