CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

243  Aktuální poznatky o teoriích sociální práce a jejich využití při přímé práci s klientem

termín místo výuka lektor akreditace cena
7.11.2019  od 8:00 h Olomouc 8 hod. Mgr. Miloslava Šotolová A2019/0009-SP/VP
1.200,- Kč
 
cílová skupina

Sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb.

stručná anotace

Kurz seznámí účastníky s aktuálním stavem teorií v sociální práci a současnými trendy v oblasti teoretického poznání v oboru sociální práce inspirovaného českými i zahraničními poznatky.
Seminář se zaměří na představení teorií pomocí praktických příkladů při práci s kazuistikami. Cílem kurzu je získat přehled o teoretických souvislostech a základech sociální práce, vybraných teoriích, jejich uplatnění a významu pro sociální práci. Cílem je porozumět a reflektovat vztahy mezi teoretickými znalostmi, východisky a jejich aplikacemi v praxi při práci s klienty.
Kurz je určený pro sociální pracovníky, kteří základ své sociální práce vidí v reflexivním přístupu. Reflexivní přístup vyžaduje neustálou reflexi svých hodnot, předsudků, etických dilemat, stejně tak vyžaduje reflexi teorie a jejich různých východisek. Kombinace uvedených kritérií je výsledkem profesionální a odborně vedené/poskytované sociální práce.
Kurz je také vhodný pro mentory, kteří se věnují praktické přípravě studentů oboru sociální práce.
 

získané dovednosti a znalosti
  • Účastník zná aktuální stav teoretického rámce sociální práce
  • Účastník na základě znalostí teorií posílí kompetence v roli mentora při profesní přípravě studentů oboru sociální práce v rámci jejich praxí
  • Účastník zná zdroje a osobnosti, ze kterých umí čerpat pro další samostudium a profesní rozvoj
  • Účastník umí reflektovat využití teorií při praktické činnosti sociálního pracovníka
  • Účastník získá dovednost aplikovat teorie sociální práce do řešení svých kazuistických případů
     
přihláška
přihláška