CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

240  Základy šetrné sebeobrany pro zaměstnance sociálních služeb

termín místo výuka lektor akreditace cena
2.12.2019  od 8:00 h Olomouc 8 hod. Mgr. Pavel Drexler A2019/0370-SP/PC
1.200,- Kč
 
cílová skupina

 Pracovník v sociálních službách, sociální pracovník.

stručná anotace

Seminář se zabývá zvládáním problémových situací při poskytování sociálních služeb. Dané téma je stále aktuální vzhledem k legislativním podmínkám a potřebě zaměstnanců řešit tyto situace podle stanovených možností v praxi při poskytování sociálních služeb. Obsahem semináře jsou jak teoretické legislativní znalosti, tak zejména nácvik základních praktických dovedností. Cílem semináře je seznámit zaměstnance sociálních služeb s problémovými typy klientů, s jejich problémovým chováním a následně se snaží zefektivnit jejich vlastní styl jednání s těmito lidmi v rozličných typech složitých situací. Přínosem semináře pro jeho účastníky by měla být pomoc tyto pro ně nepříjemné situace zvládat na profesionální úrovni dle dané legislativy a jejich možností.

získané dovednosti a znalosti
  • Účastník zná legislativní rámec při řešení problémové situace, zná názvosloví problematiky dle § 89Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
  • Účastník dokáže vyhodnotit danou problémovou situaci a odhadnout správné řešení dle možností služby a svých vlastních možností.
  • Účastník na základě vyhodnocení dané problémové situace a dle možností služby a svých vlastních možností dokáže řešit danou problémovou situaci samostatně, případně s podporou ostatních zaměstnanců služby.
  • Účastník na základě řešení dané problémové situace dokáže provést rozbor nastalé problémové situace, zapsat jej, navrhnout do budoucna jiná řešení, dokáže obhájit a zdůvodnit svoje řešení problémové situace, dle možností svých a služby navrhuje změny dle platné legislativy v této tematické oblasti.
přihláška
přihláška