CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

225  Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí

termín místo výuka lektor akreditace cena
5.11.2019  od 8:30 h Olomouc 8 hod. Mgr. Jitka Suchá 2016/0885-PC/SP/PP
1.200,- Kč
 
cílová skupina

Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách.

stručná anotace

Seminář se zabývá možnostmi procvičování paměti jak ve vyšším věku, tak i při onemocnění demencí, kde je zejména v prvních fázích onemocnění kognitivní aktivita velmi důležitá. Obsahem kurzu bude kromě úvodního teroretického vhledu do problematiky (fungování mozku, podstata paměti apod.) také praktická část s konkrétními návrhy, jak cvičení paměti provádět u uvedených cílových skupin, jaké pomůcky využívat, i krátký videozáznam. Účastníci získají určité množství osvědčených nápadů pro praxi, jejich klienti pak ocení více možností, způsobů a forem procvičování paměti. Samostatný blok bude věnován základům orientačního vyšetření paměti, testům apod.

získané dovednosti a znalosti
  • Účastník umí definovat změny v oblasti kognice provázející normální stárnutí a umí je odlišit od projevů onemocnění (demence, deprese, delirium, mírná kognitivní porucha…).
  • Účastník umí orientačně posoudit úroveň kognitivních funkcí klienta a ví, jak ho stimulovat ke spolupráci.
  • Účastník dokáže připravit a vést skupinové nebo individuální cvičení paměti, připravit si vhodné pomůcky a vhodně reagovat na aktuální situaci a vyhodnotit úspěšnost této formy aktivizace.
přihláška
přihláška