CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

131  Co je osobní bankrot a jak s institutem oddlužení v praxi sociálního pracovníka nakládat

termín místo výuka lektor akreditace cena
27.11.2019  od 9:00 h Olomouc 8 hod. Mgr. Jan Kozák 2016/1130-PC/SP/VP
1.200,- Kč
 
cílová skupina

Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci sociálních služeb.

stručná anotace

Tento seminář se zabývá oblastí úpadkového práva, především řešením úpadku a hrozícího úpadku nepodnikatelských subjektů oddlužením. Téma oddlužení (tzv. osobního bankrotu) je v době pokračující ekonomické krize velmi aktuální, oddlužení je nástrojem řešení vysoké zadluženosti občanů a jejich domácností. Seminář je zaměřen na zmapování podmínek a postupu při řešení zadlužení občanů formou oddlužení. Formou komentáře právní úpravy, standardních rozhodnutí insolvenčních soudů a příkladů ze soudní praxe účastníci semináře získají komplexní přehled o institutu oddlužení a jeho aplikaci v podmínkách českého právního řádu. Účastníci semináře a jejich zaměstnavatelé získají schopnost orientovat se v základních pojmech úpadkového práva a ve všech podstatných otázkách spojených s aplikací oddlužení na podmínky konkrétních dlužníků.

získané dovednosti a znalosti

Účastník semináře získá schopnost provést rozbor situace konkrétního dlužníka, pokud jde o možnost řešení jeho situace za užití institutů úpadkového práva, bude schopen posoudit, zda konkrétní osoba splňuje podmínky pro řešení své situace formou oddlužení, bude schopen řádně vyplnit návrh na povolení oddlužení spojený s návrhem na zahájení insolvenčního řízení, bude schopen návrh doplnit řádnými přílohami. Účastník semináře bude dále schopen formulovat a koncipovat stanoviska a další úkony dlužníka spojené s probíhajícím insolvenčím řízením, včetně účasti u soudních jednání v rámci insolvenčního řízení. Účastník semináře bude schopen také realizovat úkony dlužníka spojené s ukončením insolvenčního řízení.

přihláška
přihláška