CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

251  Co je osobní bankrot a jak s institutem oddlužení v praxi sociálního pracovníka nakládat II.

termín místo výuka lektor akreditace cena
28.11.2019  od 9:00 h Olomouc 8 hod. Mgr. Jan Kozák A2019/0452-SP/VP
1.200,- Kč
 
cílová skupina

Sociální pracovník, vedoucí pracovník v sociálních službách.

stručná anotace

Seminář navazuje na kurz Co je osobní bankrot a jak s institutem oddlužení v praxi sociálního pracovníka nakládat I. a zabývá se hlouběji úpadkovým právem, především řešením úpadku a hrozícího úpadku nepodnikatelských subjektů formou oddlužení. Sociální pracovníci řeší s klienty sociálních služeb problém oddlužení stále častěji. Seminář je zaměřen na podrobnější seznámení s postupy při řešení zadlužení klientů formou oddlužení (tj. osobního bankrotu). Aktuální změny právní úpravy úpadkového práva významným způsobem rozšiřují možnost využití institutu oddlužení prakticky pro všechny osoby, které se nachází v tzv. dluhové pasti, tj. osoby zatížené větším množstvím exekucí apod. Formou rozboru aktuální právní úpravy, standardních rozhodnutí insolvenčních soudů a příkladů ze soudní získají účastníci semináře získají rozšířený přehled o institutu oddlužení a možnostech využití. Seminář využívá znalostí, které účastníci semináře získali na předchozím semináři, současně upevňuje povědomí o základních pojmech úpadkového práva a podstatných otázkách spojených s aplikací oddlužení na podmínky konkrétních dlužníků.

získané dovednosti a znalosti

Účastník semináře získá podrobnější přehled o aktuální právní úpravě úpadkového práva, rozšíří si a upevní schopnost provést rozbor situace konkrétního dlužníka, pokud jde o možnost řešení jeho finanční situace za užití institutů úpadkového práva, bude schopen řádně vyplnit návrh na povolení oddlužení spojený s návrhem na zahájení insolvenčního řízení, bude schopen návrh doplnit řádnými přílohami. Účastník semináře bude dále schopen formulovat a koncipovat stanoviska a další úkony dlužníka spojené s probíhajícím insolvenčím řízením, včetně účasti u soudních jednání v rámci insolvenčního řízení. Účastník semináře bude schopen také realizovat úkony dlužníka spojené s ukončením insolvenčního řízení a navazující na jeho ukončení.

přihláška
přihláška