CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

250  Základy adiktologického poradenství

termín místo výuka lektor akreditace cena
19.-20.11.2019  od 8:30 h Olomouc 16 hod. Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník A2019/0512-SP/PC/VP
2.200,- Kč
 
cílová skupina

Pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, vedoucí pracovník sociálních služeb.

stručná anotace

Seminář se zaměřuje na problematiku alkoholových i nealkoholových závislostí. V rámci bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu představuje různé typy závislosti a jejich specifika s ohledem na typ užívané látky, fázi drogové kariéry a případné možnosti léčby. Popisuje rizika a důsledky užívání návykových látek z hlediska zdravotního, sociálního, právního či ekonomického. Dále se pak zaměřuje na specifika závislých ve vývojovém kontextu s ohledem na kognitivní, emocionální a sociální rozměr života člověka, na základě autentických výroků klientů ilustruje způsoby uvažování a chování uživatelů drog.
V rámci semináře budou na základě příkladů z praxe a modelových situací představeny efektivní způsoby komunikace se závislými, včetně základů motivačně intervenční práce s nimi, vycházejícími z motivačních rozhovorů a na řešení orientovaného přístupu v poradenství a terapii. Interaktivní a prožitkovou formou budou představeny některé konkrétní techniky využitelné při práci se závislými („Karty“, „Štěně“, „Diagram“).
 

získané dovednosti a znalosti

Účastník semináře se orientuje v jednotlivých typech závislosti a užívaných látkách v kontextu bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu života. Zná fáze drogové kariéry a možnosti léčby v jejích jednotlivých fázích. Uvědomí si vývojová specifika závislých s ohledem na typ užívané látky a délku drogové kariéry a nutnost přizpůsobení práce s klienty těmto specifikům. Účastníci semináře se seznámí s některými efektivními způsoby komunikace se závislými jedinci a prostřednictvím nácviku a prožitku budou schopni v praxi použít některé motivačně intervenční techniky při práci s klientem.

přihláška
přihláška