CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

009  Návštěva v bytě klienta se zaměřením na rodiny s dětmi

termín místo výuka lektor akreditace cena
12.11.2019  od 8:00 h Olomouc 8 hod. Mgr. Eva Zakouřilová A2019/0008-SP/PC
1.200,- Kč
 
cílová skupina

Sociální pracovníci (pracovníci v sociálních službách) provádějící šetření v bytech klientů.

stručná anotace

Návštěva v bytě klienta je jednou z nejdůležitějších metod sociální práce s rodinou. Přináší nám jedinečné informace o jejich domově, který je odrazem kulturních norem i vztahů, životního stylu i historie. Podílí se na dotvoření mozaiky určité formy obrazu o členech rodiny a o rodině samotné, na utváření terapeutického vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem a umožňuje jiné formy práce s rodinou a jejími příslušníky. Pokud sociální pracovník dokáže využít všech zdrojů a možností, které profesionální užití této metody nabízí, stává se pak návštěva v domově klienta významným a specifickým nástrojem v sociální terapii rodin.

získané dovednosti a znalosti
  • Získá přehled základních poznatků o funkcích bytu/domova.
  • Získá orientaci v systému informací, které byt poskytuje o svých obyvatelích.
  • Seznámí se s hlavními zásadami návštěvy v bytě i s jejími úskalími a specifiky.
  • Seznámí se s možnostmi sociální terapie při realizaci návštěvy v bytě klienta.
  • Seznámí se s možnými formami písemného záznamu z návštěvy v bytě klienta (včetně potřebné a vhodné struktury záznamu).
  • Seznámí se s právními normami upravujícími návštěvu v bytě klienta.
přihláška
přihláška