CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

247  Šetřete si záda: Praktický workshop pro pracovníky sociálních služeb I

termín místo výuka lektor akreditace cena
24.10.2019  od 8:30 h Olomouc 8 hod. Marie Zemánková A2019/0479-SP/PC/PP/VP
1.400,- Kč
 
cílová skupina

Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb.

stručná anotace

Seminář se zaměřuje na prevenci či řešení problémů spojené se zátěží v sociální práci projevující se bolestmi pohybového aparátu. Vychází z uceleného vzdělávacího programu Škola zad Marie Zemánkové. Je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Účastníci budou v teoretické části seznámeni se základy anatomie a důsledky nesprávného sezení, v praktické části budou prováděna cvičení zaměřená na prevenci bolestí pohybového aparátu s přímoobslužné práci s klientem pro pracovníky v sociálních službách a cvičení zaměřující se na správný sed při práci pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky. Aplikování poznatků a zásad v praxi povede k doplnění či upevnění kvalifikace pracovníků (zejména při výkonu přímé obslužné péče) a upevnění zdravotní způsobilosti pro výkon svého povolání. Absolventi semináře získají znalosti a praktické dovednosti ke snížení zátěže při výkonu sociální práce.

získané dovednosti a znalosti

Účastník zná rizika vedoucí k bolestem pohybového aparátu, které plynou z výkonu sociální práce, zná základy anatomie lidské páteře, umí definovat pravidla zdravého sedu, i jeho chyby, zná využití a přínosy zdravého sedu a tuto znalost použitím zařadí do správných pohybových návyků lidského těla, které nevedou k bolestem v pohybovém aparátu, účastník zná, jakým způsobem si udržovat svůj vlastní povrchový stabilizační svalový systém v rovnováze.

poznámka

 Na tento kurz navazuje: Šetřete si záda: Praktický workshop pro pracovníky sociálních služeb II a III.

přihláška
přihláška