CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

183  Krátké intervence v sociální práci

termín místo výuka lektor akreditace cena
12.12.2019  od 8:30 h Olomouc 8 hod. Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník A2019/0015-SP/PC
1.200,- Kč
 
cílová skupina

Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb.

stručná anotace

Kurz je zaměřen na motivační práci s klientem a rychlé a účinné intervence při práci s klientem v časové tísni. Cílem kurzu je nabídnout pracovníkům ambulantních a terénních služeb a úřadů inspiraci a techniky pro práci s nemotivovanými klienty, těmi, kteří využívají služeb jednorázově či zřídka, případně přicházejícími bez konkrétní zakázky, kde jsou možnosti standardních intervencí a klasické práce s klientem omezené. Samotný kurz obsahuje část teoretickou, která identifikuje základní typologie klientů sociálních služeb vzhledem k jejich ne/existující zakázce či motivaci a přístupy a možnosti práce s nimi. Druhá část je pak zaměřena na praktický nácvik těchto technik formou sebezkušenosti a rozboru technik na základě kazuistik s následným rozborem a diskusí s účastníky kurzu. Zaměřuje se zejména na práci s klienty s různou motivací a aktivním/pasivním přístupem k problému. Kurz nabídne také některá komunikační schémata a vzorce uplatnitelné při práci se specifickou klientelou. Součástí semináře je pak také blok věnovaný etice práce s nemotivovanými klienty a hranicemi a úskalími krátkých intervencí.

získané dovednosti a znalosti

 Absolvent kurzu zná základní typologie klientů využívající ambulantní či terénní sociální služby, jejich specifika a možnosti práce s nimi vzhledem k jejich motivaci a zakázce. Ví jak teoreticky používat některé krátké motivační a intervenční techniky při práci s klientem v časové tísni nebo nemotivovaným klientem a bude znát jejich úskalí a eticky problematické aspekty jejich využití. Dovede popsat příhodné komunikační vzorce a schémata, která lze při s těmito klienty využít.

přihláška
přihláška