CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

213  Praktická krizová intervence

termín místo výuka lektor akreditace cena
  od 0 h Olomouc 56 hod. PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
Mgr. Jan Soldán
A2019/0956-SP/PC/VP
7.900,- Kč
 
cílová skupina

Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci.

stručná anotace

 

Tento 56h kurz je pojat jako výcvik využití Krizové intervence (dále KI) v prostředí sociálních služeb. Krizová intervence je odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, ohrožující a přesahující možnosti zvládání. Význam KI je především ve zvládnutí krizových situací klientů a osob blízkých. Aktuálně se s KI setkáváme jako s metodou, která je součástí nástrojů, jenž jsou v sociální práci k dispozici. V profesi sociálního pracovníka je řada míst, ve kterých se pracovník setkává s krizovou situací u svých klientů či osob blízkých, kdy lze poznatky z oblasti KI využít. Cílem výcviku je posílit kompetence účastníků kurzu pro řešení krizových situací, a to jak v rovině orientace v krizových situacích, tak především v postupech jejich řešení. Celý kurz je rozdělen na 4 bloky: Základní nástroje krizové intervence, nácvikovovou a videotréninkovou část a poslední blok závěrečných prezentací práce, jejichž cílem je účastníkům zprostředkovat zkušenost, znalosti a vybudovat základní kompetence pro poskytování KI. Absolvent výcviku tak bude schopen plně využít dostupné komunikační nástroje, jenž jsou nezbytné pro efektivní poskytnutí bezprostřední pomoci v krizových situacích.

 

získané dovednosti a znalosti
  • absolvent je schopen samostatně vyhodnocovat indikaci krizové intervence a efektivně vést rozhovor s člověkem v krizi, a to i v náročnějších nebo méně obvyklých krizových situacích
  • absolvent je schopen kritické reflexe své práce a je schopen navrhovat alternativní postupy vedení krizového rozhovoru
  • absolvent je schopen podávat zpětnou vazbu k práci jiného krizového interventa tak, aby byla v důsledku rozvíjející
     
přihláška
přihláška