CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

Praktická krizová intervence

 

Počet výukových hodin:      56 (7 dnů)

Akreditace MPSV:                  2016/0067-PC/SP/VP

Termíny :                                 9.-10. 9.; 25.-26. 9.; 13.-14. 11. a 16. 12. 2019 (vždy od 9:00 - 16:00).

Místo konání:                         Olomouc, učebna Vzdělávacího střediska, Křížkovského 6

Cena:                                         7 500,- Kč  (nabízíme možnost uhradit částku ve čtyřech splátkách po 1875,- Kč)Anotace:

Tento kurz je pojat jako výcvik využití krizové intervence v prostředí sociálních služeb. Krizová intervence je odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující. Význam krizové intervence je především ve zvládnutí krizových situací klientů a osob blízkých. Aktuálně se s krizovou intervencí setkáváme jako s metodou, která je součástí nástrojů, jenž jsou v sociální práci k dispozici. V profesi sociálního pracovníka je řada míst, ve kterých se pracovník setkává s krizovou situací u svých klientů či osob blízkých, kdy lze poznatky z oblasti krizové intervence využít.

 

Cílem výcviku je posílit kompetence účastníků kurzu pro řešení krizových situací, a to jak v rovině orientace v krizových situacích, tak především v postupech jejich řešení.

Celý kurz je rozdělen na 3 bloky: sebezkušenostní, teoretický a aplikační, jejichž cílem je účastníkům zprostředkovat zkušenost, znalosti a vybudovat základní kompetence pro poskytování Krizové intervence.

Absolvent výcviku tak bude schopen plně využít dostupné komunikační nástroje, jenž jsou nezbytné pro efektivní poskytnutí bezprostřední pomoci v krizových situacích.

 

K získání akreditovaného osvědčení   je nutná 90 % účast a vypracování případová studie – (užití krizové intervence  3 -5 stran A4).

Absolvování kurzu umožní účastníku vstup do pokračujícího vzdělávacího kurzu Specifická témata praktické krizové intervence v rozsahu 90 hodin.


Lektoři:   PhDr. Marie Marečková, Ph.D., Mgr. Jan Soldán


 

Přihlášku naleznete na:http://www.caritas-vos.cz/vzdelavani/index.php?page=aktualni-nabidka-seminaru