Taky vám ten čas tak utíká? - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Taky vám ten čas tak utíká? | 10.3.2015

Milí přátelé. Přiznám se hned na začátku – chtěl jsem napsat pár slov k začátku doby postní. Chtěl! Vidíte, jak to dopadlo. Jsme v její polovině. Čas mi utíká jako voda mezi prsty. Říkám si, jestli možná právě proto není těch dnů čtyřicet. Není to den, není to týden, je to dokonce víc, než měsíc.

Čtyřicítka. Podle prastaré starozákonní tradice posvátná čtyřicítka. Kdo jen trochu čtete bibli víte, že víc událostí je ohraničeno tímto číslem: doba deště za Noemovy potopy, doba průzkumu zaslíbené země a tomu pak odpovídající doba bloudění po poušti, když lidé darem země pohrdli, doba putování Eliáše na posvátnou horu Choreb, doba Ježíšova postu … a našli bychom jich mnohem více.

Číslo 40 je v židovské tradici číselná hodnota písmene M(em). A s hodnotou číselnou se pojí i význam symbolický: voda, život. Ano, Mem znamená vodu (asi není náhodou, že voda se hebrejsky řekne maim); voda jednak život dává, udržuje, ale také může život brát. Ať už její nedostatek, ať už její přemíra. Voda nás může očistit, vody se mohu napít, voda dává vzrůst zeleni, voda se může jedněm rozestoupit a přes druhé se převalit, voda může ve svátostném znamení disponovat člověka k přijetí a vyzvat Boha k udělení milosti vnitřní očisty a znovuzrození. Voda ve znamení křtu člověku může připomenout hrob – když se člověk celý do vody ponoří a nad ním se zavře hladina, jako když se na hrob přivalí náhrobní kámen. Voda může připomenout člověku zmrtvýchvstání Kristovo, když se člověk zpod hladiny vynoří k novému životu s nadějí, že umřel-li spolu s Kristem, může spolu s ním i vstát z mrtvých.

Toto vše nám může voda evokovat, toto vše se skrývá za malým, nepatrným písmenkem M židovské abecedy. Jako jsem ale začínal: voda taky může protéci mezi prsty …

Jsme v polovině očistné doby vyzrávání. Půst je doba sbližování se člověka s Bohem. Doba mimořádných motivací a síly měnit svůj život. Pevně věřím, je to též doba mimořádné nabídky ze strany Boží. Mimořádné. Nejde o posvátné sebepřesvědčování, jde o realitu, duchovní realitu. Můžu skutečně způsobit, že promarním šanci a na další budu muset zase rok čekat. A já jsem málo trpělivý člověk. Nechci čekat další rok, chci šance využít.

Jak jste na tom vy? Jak „počítáte své dny“, dny posvátné doby postní? Dnes, kdy toto píšu, je sedmnáctý den postu! To už by za námi něco mělo být vidět. Vidím to sám? Vidí něco Bůh? Vidí něco mí přátelé? Můžou něco vidět mí nepřátelé? Je mi slíbeno sblížení s Bohem! Nic lepšího nás nemůže potkat!

Moji milí přátelé, přeji vám všem z celého srdce umění vážit dny. Vážit si dnů. Vážit si každého jednotlivého dne. V tom spatřuji umění žít. Přeji a vyprošuji vám požehnaný zbytek doby postní a ze srdce všem žehnám!

Váš bratr Gorazd.

 

<< zpět na seznam

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena