Charitativní a sociální práce - denní studium - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Charitativní a sociální práce - denní studium

Povinné předměty společného základu studia

Filozofie pro sociální pracovníky

Sociologie

Psychologie

Úvod do právní teorie a praxe

Speciální pedagogika

Zdravotní nauky

Výpočetní technika

Cizí jazyk (možnost výběru mezi anglickým a německým jazykem)

Teorie a metody soc. práce

Posouzení situace klienta

Základy sociální práce s imigranty a uprchlíky

Sociální politika

Etika sociální práce

Odborná praxe

Metody a techniky sociálního výzkumu

Ekonomika neziskových organizací

Křesťanské základy sociální práce

Propedeutický seminář

Seminář k ročníkové práci

Diplomový seminář

Psychosociální výcvik

Studijní soustředění

Povinně volitelné bloky

 

Student si volí 1 předmět.

1. blok:

Křesťanské reálie

Úvod do duchovního života

2. blok:

Základy mediální gramotnosti

Úvod do konceptů péče o klienta

3. blok:

Stereotypizace menšin

Prezentační dovednosti

Spiritualita charitního pracovníka

4. blok:

Terénní sociální práce

Projektové řízení

Metody charitní práce

5. blok:

Gerontologie

Marketing

Sociální práce a pastorace

6. blok:

Fundraising

Kazuistický seminář

Volitelné předměty

Etická výchova

Politické a sociální důsledky společenské nesnášenlivosti

Motivační a intervenční techniky při práci s klientem

Individuální plánování

 

Pro podrobnější informace o obsahu jednotlivých předmětů nahládněte do schválených pedagogických dokumentů.

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena