Krizová intervence jako první krok k pomoci - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Krizová intervence jako první krok k pomoci | 28.3.2018 | Rozhovor

28. března 2018 se studenti třetího ročníku měli možnost zúčastnit workshopu krizové intervence pod vedením sociálním pracovníků Krizové pomoci (Charita Olomouc). Více o službě a jejím fungování se dozvíte v rozhovoru s pracovníky.

28. března 2018 provedli pracovníci Krizové pomoci (Charita Olomouc) studenty třetího ročníku krizovou intervencí a zároveň jim představili, co je cílem jejich služby. Součástí workshopu byly také kazuistiky, kde se studenti mohli seznámit s reálnými případy z praxe. Po celodenním workshopu jsme s pracovníky Krizové pomoci Evou Kubečkovou a Petrem Nosálkem, udělali krátký rozhovor.

Mohli byste nám službu Krizové pomoci představit?

Cílem naší služby je poskytnout psychosociální pomoc lidem v akutní krizi. Pomáháme lidem zorientovat se v jejich situaci, podívat se na ni z jiného úhlu, najít v sobě potencionální zdroje na zvládnutí situace, které v dané situaci již nejsou schopni vidět sami. Dalším faktorem spojeným s akutní krizí je emoční napětí či jistá forma nestability. V tomto případě se snažíme poukázat na to, že se jedná o situaci, která je součástí našeho života a může nastat v podstatě u každého z nás. Jedná se o tzv. fázi „znormálnění situace“ včetně ošetření emocí.

S jakými problémy se nejčastěji setkáváte?

V podstatě se dá říct, že nás navštěvují lidé s nejrůznějšími problémy, jako například vztahové problémy, rodinné problémy, domácí násilí, zhoršení psychického stavu, různé druhy závislostí a také existenční problémy. Jediná cílová skupina, se kterou nepracujeme, jsou děti.

Jak krizová pomoc funguje?

Služba Krizové pomoci funguje v ambulantní i pobytové formě 7 dní v týdnu, pondělí až pátek od 8:00 do 18:00 a přes víkend od 8:00 do 16:00. Služba je bezplatná, klient může zůstat v anonymitě, není potřeba se předem objednávat. Pobytová služba je poskytována klientům, kteří se nemohou vrátit do svého přirozeného prostředí z jakýchkoliv důvodů, a to maximálně na 5 - 7 dnů.  Slouží k ošetření akutní krize klienta, nejedná se primárně o náhradní bydlení.

Je časový úsek 5–7 dní dostačující?

Je to sice krátká doba, ale má to své opodstatnění. Člověka to především nutí se svou situací něco dělat a nedochází tak k jejímu odkládání.

Kde vás zájemci o pomoc mohou najít?

Nyní jsme se přestěhovali z Wurmovy 5 na adresu Řezníčkova 8 v Hodolanech, kde působíme jako součást Střediska psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa. Díky přestěhování jsme získali klidné prostředí a můžeme se tak více soustředit na práci s klientem, což je pro nás klíčové.

„Základy krizové intervence by měly být jednou z nezbytných dovedností každého sociálního pracovníka.“

zobrazit kalendář akcí >>

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

Úřední deska

Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena