Aktuality - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Aktuality

Celonárodní soutěžní přehlídka odborné činnosti studentů VOŠ v pedagogicko-sociální oblasti

Celonárodní soutěžní přehlídka odborné činnosti studentů VOŠ v pedagogicko-sociální oblasti | 15.10.2020 | Akce

Aktualizace: s ohledem na situaci s COVID-19 došlo k posunutí některých termínů soutěže na podzim 2020. Termín odevzdání soutěžních videí je posunut na 25. 9. 2020 a termín slavnostního vyhlášení výsledků soutěže v Pevnosti poznání v Olomouci na 15. 10. 2020. Věříme, že tyto změny jsou již definitivní a vše ostatní proběhne tak, jak máme naplánováno.

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 - 1. kolo | 16.6.2020 | Harmonogram

Sociální a humanitární práce – denní forma – pohovory se uskuteční 16. 6. 2020, písemné pozvánky budou odeslány na adresy uchazečů poštou nejpozději 22. 5. 2020 a současně na e-mailové adresy uvedené v přihlášce.

Sociální práce – denní forma i kombinovaná forma – pohovor se neuskuteční, přijímací řízení proběhne na základě vyhodnocení zaslaných materiálů.

Vzdělávací středisko - aktuální nabídka kurzů | 28.5.2020 | Aktualita

Vzdělávací středisko Caritas opět otevírá prezenční kurzy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Aktuální nabídku červnových seminářů najdete na webu Vzdělávacího střediska. Přihlásit se je možné také do 12denního kurzu "Specifická témata praktické krizové intervence", který začne v září 2020.

Online prezentace zahraničních praxí studentů SOHUP | 27.5.2020 | Pozvánka

Zveme vás na online prezentaci zahraničních praxí, která se uskuteční ve středu 27. května.

Studenti 2. ročníku Sociální a humanitární práce mají za sebou dlouhodobou zahraniční praxi, jejíž délku letos bohužel zkrátila koronavirová pandemie. Zajímá vás, jak tyto praxe probíhají, v jakých zemích a organizacích naši studenti působí a jak pandemie ovlivnila průběh jejich praxe? Připojte se s námi k online prezentaci.

Bezplatné licence k online kurzům na Coursera.org pro studenty i absolventy Caritas | 1.5.-31.7.2020 | Aktualita

Studenti i absolventi Caritas mají v současné době možnost získat bezplatnou licenci k online kurzům nejprestižnějších světových univerzit (např. Stanford, Yale, Princeton) na platformě Coursera.org. Počet licencí je ale omezený, takže čím dříve se o svou licenci přihlásíte, tím spíše ji získáte.

Uzávěrka přihlášek 1. kola přijímacích zkoušek | 30.4.2020 | Harmonogram

30. dubna se uzavírá elektronická přihláška. Následně je nutné bezodkladně přihlášku vytisknout a doručit na adresu školy. Fyzickou přihlášku potřebujeme pro odeslání pozvánky k přijímacímu řízení. K tištěné přihlášce je potřeba dodat povinné přílohy.

Vzhledem k mimořádné situaci v ČR je možné na jaře 2020 v odůvodněných případech doložit tištěné přílohy dodatečně.

Aktualizovaný pokyn ředitele v souvislosti s pracovní povinností studentů | 26.3.2020 | Zpráva

Protože způsob ukládání pracovní povinnosti je v jednotlivých krajích různý a podobně i zaměstnavatelé si sjednávají studentskou výpomoc nejrůznějšími cestami a formami, od dobrovolnické práce, přes pracovně právní vztahy až po uložení pracovní povinnosti, byl v zájmu vyjasnění správného postupu vydán aktualizovaný pokyn č. j. P 2020/05.

Dopis ředitele studentům k aktuální strategii školy | 24.3.2020 | Zpráva

Mnohé se v současné době vyvíjí velmi dynamicky, což vyžaduje dávku improvizace, flexibility a také trpělivosti. Velmi si vážíme aktivní pomoci našich studentů v nejrůznějších formách a tato pomoc je pro naši školu prioritou. To znamená, že má přednost před plněním školních povinností.

Zároveň všichni stojíme před výzvou, jak skloubit zvládnutí koronavirové pandemie a z hlediska školy neodepsat čas, který tomu budeme věnovat. Aktuální strategie je tedy následující: Budeme se snažit učit prostřednictvím vzdáleného přístupu, optimalizovat rozsah úkolů a jejich efektivitu. Nyní jde o to, abychom dělali maximum na tom místě, kde jsme.

Podrobněji v Dopise ředitele studentkám a studentům ze dne 23. 3. 2020.

Pomoc sociálním službám | 20.3.2020 | Zpráva

Vzhledem k současné vysoké poptávce organizací po zapojení studentů v rámci pracovní povinnosti, příp. pomoci dobrovolníků v široké škále činností, chceme na webových stránkách Caritas - VOŠ sociální Olomouc nabídnout prostor pro zveřejňování poptávek ze strany organizací.

Pokyn ředitele související s uložením pracovní povinnosti studentům VOŠ | 17.3.2020 | Zpráva

Dne 16. 3. 2020 vydal Krajský úřad Olomouckého kraje informace k zajištění pracovní povinnosti studentů v návaznosti na Usnesení vlády ČR, kterým se ukládá pracovní povinnost studentům vyšších a vysokých škol vzdělávaných v oborech pro přípravu výkonu profese sociálního pracovníka, a Doporučený postup vydaný MPSV ČR.

Na základě těchto informací:

1. CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc zašle Krajskému úřadu seznam studentů denního studia.

2. Ředitel školy ukládá studentům povinnost bezodkladného vyplnění dotazníku, prostřednictvím kterého mohou studenti sdělit své preference pro realizaci pracovní povinnosti.

3. V případě, že bude studentovi udělena pracovní povinnost, žádáme studenty o sdělení této skutečnosti tak, aby tato skutečnost mohla být zohledněna pro plnění studijních povinností.

4. Upozorňujeme studenty, že dle krizového zákona je student povinen uposlechnout výzvy k zaevidování se na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti a pokud mu bude pracovní povinnost uložena, je povinen ji vykonávat. Výjimku může udělit orgán krizového řízení (hejtman).

Vážené studentky a studenti, mimořádná situace vyžaduje mimořádná řešení. Věřím, že se nám společnými silami podaří pandemii zvládnout co nejlépe.

Mgr. Martin Bednář, Ph.D. ředitel

Podrobnější pokyny jsou uvedeny ve vnitřní směrnici "Pokyn ředitele v souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 207 ze dne 13. 3. 2020".

Nalezeno: 50 záznamů   |   Stránka:

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena